La oss gå opp til Jerusalem

En meditasjon over Den stille uke av sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO.

Les mer
 

Den salige Elisabeth Catez (1880-1906)

Minnedag: 8. november

Elisabeth Catez (1880-1906) Den salige Elisabeth Catez ble født den 18. juli 1880 i militærleiren Camp d'Avor i bispedømmet Bourges i Frankrike. Hun var datter av kaptein i hæren François-Joseph Catez og Marie-Emilie Rolland og ble døpt den 22. juli med navnene Maria Josefina Elisabeth. Familien bodde en tid i Auxonne før de i 1882 flyttet til Dijon. Der døde M. Catez allerede den 2. oktober 1887, da Elisabeth var bare syv år gammel, og etterlot hustruen alene med to små døtre, Elisabeth og Marguerite. Elisabeth var som barn livlig, heftig og intens, men også sta og vanskelig - søsteren beskrev henne på et stadium som «en liten djevel».

Men hennes første kommunion den 19. april 1891 hadde en dyp virkning på henne uten å endre hennes personlighet. Denne virkningen ble forsterket av fermingens sakrament, som hun mottok den 18. juni samme år. Til tross for sin unge alder begynte hun å bli klar over et kall til indre stillhet og meditasjon og over gaven til kontemplativ bønn, som med tiden skulle gripe henne fullstendig. Men i mellomtiden fortsatte barndommen og oppveksten. Selv om hun ikke fikk noen egentlig skolegang, ga to guvernanter henne rudimenter av kunnskap, inkludert en flyktig introduksjon til litteratur. Og hennes betydelige musikalske evner ble utviklet. Hun studerte fra 1888 piano ved konservatoriet i Dijon og vant flere priser, og i musikken fant hun en tilfredsstillende form for selvutfoldelse og bønn.

Da Elisabeth var 14 år gammel i 1894, følte hun seg «uimotståelig beveget» til å velge Kristus som sin brudgom, og hun bandt seg uten å nøle til ham med et kyskhetsløfte. Snart var hennes eneste ambisjon å tre inn i kloster som karmelitt. Hennes mor hadde håpet å få litt økonomisk støtte gjennom Elisabeths musikalske aktivitet, så hun forbød henne å ha noe kontakt med karmelittklosteret i Dijon. Hun begynte å introdusere passende unge menn, men Elisabeth ignorerte dem. Senere skrev hun: «Mens jeg som de andre danset og spilte kvadrilje, var mitt hjerte helt i Karmel, som trakk meg til seg».

Samtidig som Elisabeth adlød morens ordre når det gjaldt klosteret i Dijon, gjorde hun det klart at hennes bestemmelse var urokket. Til slutt ga fru Catez etter i 1899 på betingelse av at Elisabeth ventet til hun ble 21 år. Elisabeth aksepterte dette med glede, og i de neste to årene fortsatte hun livet som før. Hun underviste barna i menigheten i katekismen, engasjerte seg i de fattiges behov og gikk på de dansetilstelningene og andre sosiale begivenheter som hennes stadig håpefulle mor tok henne med på.

I en alder av 21 år ble Elisabeth den 2. august 1901 karmelittnonne i ordenens reformerte gren (Ordo Sororum Discalceatarum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo - OCD) i Dijon med ordensnavnet Elisabeth av den hellige Treenighet. Den 8. desember 1901 mottok hun drakten, og hun avla sine løfter den 11. januar 1903. Hun fikk en stadig dypere bevissthet om hemmeligheten med den treenige Guds nærvær i hennes sjel. Et særlig bevis på dette er hennes gripende «Bønn til den hellige Treenighet, som hun skrev ned i et strekk den 21. november 1904, helt uten korrektur, ansporet av Guds nåde.

Men nå forløp ikke hennes liv så harmonisk som før. Den 1. juli 1903, syv måneder etter at hun avla løftene, viste hun de første symptomene på det som senere skulle diagnostiseres som Addisons sykdom, en sjelden tilstand som skyldes en funksjonssvikt i binyrene og som det på den tiden ikke fantes noen kjent behandling for. Elisabeth aksepterte sine lidelser med stort mot, og de neste to årene forløp fredelig. I begynnelsen av fasten 1906 fikk hun symptomer på en alvorlig magesykdom, og palmesøndag ble hennes tilstand betydelig forverret gjennom en blodstyrtning. I lydighet mot sin priorinne skrev hun ned sine tanker på denne tiden i to notatbøker, som senere ble publisert.

Jo mer hun led fysisk, jo mer snakket hun om glede. Mot slutten ble de fysiske lidelsene, som nå var nesten uutholdelige, fulgt av åndelige smerter, inkludert en følelse av forlatthet og tanker på selvmord. I begynnelsen av november var det klart at hun ikke hadde lenge igjen. Hun døde om morgenen den 9. november 1906 i Dijon, bare 26 år gammel.

Bortsett fra de to notatbøkene og et betydelig antall brev etterlot Elisabeth seg få skrifter. Hun så ikke på seg selv som lærer, i stedet var det hennes liv som var hennes lære. Hennes liv ble kjent gjennom bøker av slike fremstående personer som den sveitsiske teologen Hans Urs von Balthasar og den betydelige dominikanerteologen P.-M. Philippon.

Hun ble saligkåret den 25. november 1984 av pave Johannes Paul II. Hennes minnedag er dødsdagen 9. november, men 8. november nevnes også. Noen kaller henne «Elisabeth av Dijon».