Den hellige Firminus II av Amiens (300-t)

Minnedag: 1. september

Den hellige Firminus skal ha vært sønn av en mann som ble omvendt til kristendommen av den første biskopen av Amiens i Frankrike, den hellige Firminus I, som led martyrdøden i byen. Firminus II ble selv den tredje biskopen av byen, og over sin forgjenger og navnebrors grav bygde han en kirke som ble viet til Jomfru Maria, men som nå heter Saint-Acheul.

Martyrologiene og de liturgiske bøkene fra 900- og 1000-tallet fra ulike steder nevner begge disse to biskopene av Amiens, men på ulike datoer. Firminus IIs minnedag er 1. september, mens Firminus I minnes den 25. september.

Dersom Firminus I og II eksisterte i det hele tatt, er det trolig snakk om en og samme person. Ingen av dem er nevnt før på 800-tallet. Den første kjente biskopen av Amiens var Eulogius på midten av 300-tallet, men kanskje var det en Firminus som var misjonsbiskop i Gallia.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:55