Den hellige Filip Minh (1815-1853)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Filip Minh (egentlig Filip (Philiphê) Minh Van Phan) ble født i 1815 i Cái Mon i Vinh Long i det vestlige Cochinkina i Vietnam. Han sluttet seg til Missions Etrangères de Paris og ble presteviet i 1847 i Mac Bac i det østlige Cochinkina. Han var høyt respektert for sin innsats og hadde fått tillatelse til å tildele fermingens sakrament. Dette førte til at han måtte reise mye, noe som gjorde faren for arrestasjon større.

Da han ble tatt, bant offiserene hendene hans bak ryggen med hans eget hår. Han ble først sivilisert behandlet av mandarinene, og det var ventet at han ville bli forvist til en fjern provins. I Tu Dúcs tidlige år var dette lovens straff for innfødte prester, og det var bare utenlandske misjonærer som ble landsforvist. Men Tu Dúc hadde nettopp endret loven.

Da den totalt uventede dødsdommen kom fra hovedstaden, ble Filip ført ut og henrettet samme dag, den 3. juli 1853 i Cong Ho eller Vinh Hong (Dinh Khao?). Han fikk bare noen få timer på å forberede seg, men var svært rolig. Etter henrettelsen forlot mandarinene straks stedet, slik at de kristne ble overlatt liket. De la ham i en kiste kledt i prestelige gevanter, og de tok det med til hans hjemlandsby Cái Mon. Der fikk han en strålende begravelse, hvor mer enn tusen mennesker var til stede.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Filip kan også minnes på dødsdagen 3. juli.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55