Den hellige Ignatius Delgado y Cebrián (1761-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Ignatius (egentlig Klemens Ignatius - Clemente Ignacio) Delgado y Cebrián ble født i 1761 i Villa Felice Spania. Han sluttet seg til dominikanerne og ble sendt til misjonen i Tonkin i Vietnam. Han arbeidet der i nesten femti år og ble utnevnt til apostolisk vikar for Øst-Tonkin og bispeviet. I 1838 ble han arrestert sammen med sin koadjutor-biskop Dominikus Henares og kateketen Frans Chiêu under en forfølgelse satt i gang av mandarinen. Prelatene og en ung prest var blitt gjemt i landsbyen Kien Lao og ble ved et uhell forrådt av et lite barn som var dyktig utspurt av en hedensk lærer som lette etter utlendingene. Biskop Delgado ble plassert i et lite bur til offentlig bespottelse, og buret ble satt inn i en fengselscelle sammen med kriminelle. Han ble torturert, men nektet å røpe hvor de andre holdt til. Den 76-årige biskopen døde av sult og tørst den 12. juli 1838 i provinsen Nam Dinh før han kunne halshogges. To uker før var biskop Henares halshogd sammen med Frans Chiêu.

Biskop Delgados lik ble kastet på sjøen, men noen av hans relikvier var blitt berget av en fisker. Disse og restene av de andre to martyrene ble omhyggelig bevart av Delgados etterfølger, biskop Hieronymus Hermosilla, som også skrev ned deres Passio eller lidelseshistorie i følge øyenvitneberetninger.

Ignatius ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Ignatius kan også minnes på dødsdagen 12. juli (tidligere minnedag 11. juli).

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 27.11.2018 - 14:13