Den hellige Innocent Canoura Arnau (de la Inmaculada) (1887-1934)

Minnedag: 9. oktober

Sammen med Asturias-martyrene eller Turón-martyrene

Den hellige Innocent (sp: Inocencio) ble født som Emmanuel Canoura Arnau (sp: Manuel) den 10. mars 1887 i sognet Santa Cecilia y San Acisclo i Santa Lucia del Valle de Oro mellom Ferreira og Foz nær kysten i provinsen Lugo (bispedømmet Mondoñedo-Ferrol) i Galicia i Nord-Spania. Foreldrene lot ham få en solid kristen oppdragelse, og fra en tidlig alder var han imponert over pasjonistpresten som kom hvert år for å holde en sognemisjon. Pasjonistordenen (Congregatio Passionis Jesu Christi – CP) var grunnlagt av den hellige Paul av Korset.

Som 15-åring ytret Emmanuel i 1902 ønske om å tre inn hos pasjonistene, og hans fromme foreldre gikk med på det. Han fikk sin utdannelse i Peñafiel nær Valladolid, og ved ikledningen den 26. juli 1904 fikk han ordensnavnet Innocent av Den uplettede unnfangelse (Inocencio de la Inmaculada). Deretter gjennomgikk han novisiatet i Deusto i Vizcaya. Etter ett år som novise avla han sine første løfter den 26. juli 1905. Deretter fortsatte han med sine filosofiske og teologiske studier. I Mieres, ikke langt fra Turón i Asturias, ble han viet til subdiakon i 1910 og diakon i 1912. Han ble presteviet den 20. september 1913.

Det ble bestemt at han skulle hjelpe til med utdannelsen av ordenens unge klerikere samt å forkynne Guds ord. Han underviste i litteratur, filosofi og teologi og likte å arbeide innen utdannelsen. Han ble sendt for å undervise i flere hus: Daimiel i Ciudad Real, Corella i Navarra, Peñaranda de Duero i Burgos og i Mieres i Asturias, hvor han var tre ganger.

Begynnelsen på 1930-tallet var en svært vanskelig tid i spansk historie, både sosialt og politisk. I 1931 var monarkiet avskaffet og Den andre spanske republikk innført. Den republikanske (venstreorienterte) regjeringen startet en kampanje mot det katolske skolevesenet, og forfølgelsen av prester og ordensfolk begynte. Borgerkrigen i Spania brøt ut den 18. juli 1936 med Francos militærkupp. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen.

I 1934 begynte den republikanske regjeringens kampanje mot det katolske skolevesen, og forfølgelsen av prester og ordensfolk begynte. I september 1934 ankom p. Innocent for tredje gang til Mieres ikke langt fra Turón i Asturias. Han var en av de 29 brødrene som utgjorde pasjonistenes kommunitet på stedet. Han fikk ansvaret for noen klasser i filosofi ved siden av å ta seg av diverse pastorale oppgaver i regionen.

Den 4. oktober 1934 fikk Innocent i oppdrag av sine foresatte å høre skriftemål hos elevene på skolen «Vår Frue av Covadonga» i det nærliggende Turón. Skolen ble drevet av skolebrødrene eller De la Salle-brødrene (FSC), og også de brødrene som var samlet, benyttet denne anledningen til å skrifte før dagen etter, som var den første fredagen i måneden.

Den 4. oktober 1934 brøt det ut revolusjon i Asturias. P. Innocent overnattet i kommuniteten, og den 5. oktober 1934 feiret han morgenmesse på skolen, og rett etter at han hadde gitt skolebrødrene kommunionen, ble han arrestert sammen med den hellige Kyrill Bertrand og hans syv ledsagere. De ble utsatt for en nedrig og smertefull behandling av troens fiender. Etter et par dager full av fornedrelser og pinsler ble de alle tidlig om morgenen klokken 1.30 den 9. oktober 1934 skutt av en eksekusjonspelotong på kirkegården i Turón. For detaljer, se Asturias-martyrene.

De hellige Asturias-martyrene. Øverste rekke f.v.: br. August Andreas, br. Kyrill Bertrand og br. Benedikt de Jesús. Midten t.v.: br. Anicetus Adolf. Midten t.h.: (uten hvit snipp): p. Innocent de la Inmaculada. Nederste rekke f.v.: br. Viktorian Pius, br. Benjamin Julian, br. Marcian Josef og br. Julian Alfred. Etter at revolusjonen i Asturias var slått ned den 19. oktober 1934, ble martyrenes jordiske rester gravd opp den 21. oktober og identifisert på grunnlag av vaskerimerkene i undertøyet. De ble lagt i hver sin kiste og gravlagt på en annen del av kirkegården. Martyrenes relikvier ble flyttet den 25. februar 1935; de åtte De la Salle-brødrene til Bujedo og Innocent Canoura til pasjonistenes kirke i Mieres.

De åtte skolebrødrene og deres skriftefar Innocent Canoura Arnau kalles Asturias-martyrene eller Turón-martyrene. Den 7. september 1989 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres martyrium in odium fidei («av hat mot troen»). De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og de ble saligkåret den 29. april 1990 av pave Johannes Paul II i Roma sammen med to andre spanske martyrer: den salige De la Salle-broderen Jakob Hilarius Barbal Cosan og den salige ordenssøsteren Maria Mercedes Prat y Prat fra kongregasjonen St. Teresa av Jesus' selskap.

For å bli helligkåret trengs det et mirakel på de saliges forbønn. Det nødvendige miraklet skjedde allerede den dagen de ti spanske martyrene ble saligkåret i 1990. En ung jente fra Managua i Nicaragua, den 25-årige Rafaela Bravo Jirón, kjempet for sitt liv – hun led av livmorkreft. Legene på sykehuset Berta Calderón hadde gitt henne opp og ga henne maksimalt to uker å leve. Hennes mann, som hadde gått på De la Salle-skolen i Leon, fikk det råd av brødrene der å be innstendig til de nye salige. Fra den 11. til den 29. april 1990, den dagen saligkåringen fant sted, ba han daglig to novener og ba om martyrenes forbønn.

Om kvelden den 29. april fikk Rafaela voldsomme smerter og trodde at hennes siste time var kommet. Men i stedet utsondret kroppen en merkelig masse, og dagen etter var hun helt frisk. Leger, vitenskapsmenn, teologer og kirkerettseksperter som har studert saken, har erklært at helbredelsen er mirakuløs og vitenskapelig uforklarlig og at den skjedde etter forbønn fra Turón-martyrene. Rafaela har aldri siden hatt noen symptomer eller plager av noe slag.

De åtte skolebrødrene fra Turón ble helligkåret sammen med Innocent Canoura Arnau og Jakob Hilarius Barbal Cosan den 21. november 1999, på Kristi Kongefest, av pave Johannes Paul II i Peterskirken i Roma. Asturias-martyrenes minnedag er 9. oktober.

av Webmaster publisert 29.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:56