Den salige Josef Czempiel (1893-1942)

Minnedag: 19. mai

Den salige Josef Czempiel (pl: Józef) ble født i 1893 og var sekularprest i erkebispedømmet Katowice. Han var sogneprest i sognet Chorzow-Batory og en karismatisk sjelesorger med et stort hjerte for de fattige. Han var en prest med usedvanlig dyp åndelighet og forårsaket svært mange kall til prestedømme og klosterliv.

Da han ble arrestert den 13. april 1940, tok han farvel med følgende ord: «Gud være med dere. Hils mine sognebarn. Jeg drar for å dø, hvis det er Guds vilje». Hans medfanger sa om ham at «i sin ubøyelige tro fulgte han med stor tålmodighet sin Mesters bæring av korset». [Mauthausen sør for Linz i Østerrike??] Han havnet i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Der ble han den 19. mai 1942 kjørt ut av leiren i en såkalt «uføretransport» og døde i gasskammeret.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 23 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 19. mai, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48