Den salige Josef (Joseph) Imbert(~1720-1794)

Minnedag: 10. juni

Den salige Josef (Joseph) Imbert ble født ca 1720 i Marseille i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittenes novisiat i Avignon i 1748 og avla sine første løfter den 29. juni 1750. Etter sin prestevielse i 1754 underviste han ved kollegier i Chalon-sur-Saône, Besançon og Grenoble. Han var stasjonert i Grenoble da jesuittordenen ble oppløst i Frankrike i 1762. P. Imbert ble da sekularprest i bispedømmet Moulins.

Den 14. juli 1789 brøt Den franske revolusjon ut. For bakgrunn og forløp, se Martyrer fra Den franske Revolusjon. Da p. Imbert nektet å avlegge ed på Sivilkonstitusjonen i 1791, ble han tvunget til å flytte fra sitt sogn. Mens mange prester flyktet fra landet, ble han i Moulins og fortsatte å tjenestegjøre som prest i hemmelighet.

Da biskopen ble utvist, ble p. Imbert utnevnt til apostolisk vikar for bispedømmet Moulins. Siden han nå var den høyest rangerte i bispedømmet, var han mer enn noen gang gjenstand for de revolusjonæres hat. Til slutt ble han da også arrestert og fengslet i Moulins. Et fengselsdokument datert 4. juli 1793 indikerer at han hadde vært innesperret i byens maison commune siden 9. juni. Tidlig i 1794 begynte han og 24 prester fra bispedømmet, som hadde sittet fengslet sammen med ham, på en reise som skulle ende med deportasjon.

De ble tatt sørvestover til Limoges, og derfra til Saintes, ca 3 mil fra Rochefort, som var pekt ut som utskipningshavn for de som skulle deporteres. Fangene fra Moulins ble i Saintes i flere måneder, og mens de var der, laget p. Imbert ny tekst til Rouget de Lisles patriotiske hymne La Marseillaise. Den nye teksten ble ikke laget for å glorifisere revolusjonen, men for å vekke prestenes apostoliske ånd foran deres forestående deportasjon, og for at de skulle se på sitt eksil som en mulighet for å bringe Kristi budskap til andre. Sangen ble ofte sunget av fanger og skulle bli kjent som Prestenes Marseillaise.

Rochefort var den av havnene som var pekt ut for å sende de gjenstridige prestene til Afrika, som mottok det høyeste antallet prester som skulle deporteres. Da de kom fra forskjellige franske byer, ble de deporterte samlet i sykehus, tidligere klostre og på to små skip, La Borée og Nourrice, som da var ankret opp midt i elven Charente og i bruk som hospitalskip for galleiene. P. Imbert ble plassert om bord på La Borée.

Den 11. april 1794 begynte prestene å bli overført til skipet Deux-Associés, som var ankret opp på havnen ved Ile d'Aix, en befestet øy utenfor munningen av Charente. P. Imbert gikk om bord den 13. april. Å klatre opp taustigene var ingen oppgave for de eldste prestene (p. Imbert var ca 73 år); straks de tok en pause for å få igjen pusten, dyttet en sjømann dem videre oppover. Da de kom opp på dekket, ble de ransaket, og alle bønnebøker og breviarer og religiøse gjenstander ble konfiskert. Tidlig i mai ga kapteinen på Deux-Associés beskjed om at han hadde mer enn 400 prester om bord og at det ikke var plass til flere. Derfor ble et nytt skip, Washington, tatt i bruk.

Deux-Associés og Washington satte aldri seil, ettersom den engelske marinen hadde iverksatt en effektiv blokade av den franske kysten. Begge skipene måtte ligge for anker ved Ile d'Aix utenfor munningen av Charente. Begge skipene var tidligere slaveskip som hadde seilt mellom Afrika og Sør-Amerika, og forholdene om bord ble raskt ubeskrivelige. Fangene satt tettpakket under dekk, hvor luften var stinkende og kvelende og hvor det ikke fantes sanitære bekvemmeligheter. Takhøyden var så lav at det var umulig å stå oppreist. Om nettene var lukene stengt, slik at hvis det oppsto en nødssituasjon, fantes det ingen utgang. Om morgenen ble en bøtte med brennende tjære senket under dekk for å desinfisere fangene før de kom opp på dekk.

Det arealet som var satt av dem på dekk, var så lite at de måtte stå hele dagen. De var også pakket så tett sammen at det var vanskelig for dem å spise. De fikk mat bare en gang om dagen, og det spartanske måltidet besto av kokte bønner, markstukket svart brød og tørket kjøtt tilsatt harsk olje. Drikkevannet var svært misfarget. Som et resultat fikk mange pusteproblemer og alvorlige sykdommer som skjørbuk og tyfus. Det var ikke uvanlig at to eller tre døde hver natt. Likene ble fraktet av andre prester under sterk bevoktning til den nærliggende Ile d'Aix og gravlagt i sanden. Bønner for de døde var forbudt.

P. Imbert var svært svak allerede da han gikk om bord på Deux-Associés den 13. april. Han var en av de første som ble syk, trolig av tyfus, og etter å ha vært om bord i mindre enn to måneder, døde han den 9. juni 1794. Han var en av 226 ofre som ble gravlagt på Ile d'Aix.

På grunn av protester fra øyas innbyggere ble begge fartøyene flyttet lenger opp elva Charente og ankret opp utenfor den tynt befolkede øya Ile Madame. På grunn av sommervarmen økte antallet syke, og et midlertidig teltsykehus ble bygd på Ile Madame. 254 ofre ble gravlagt i sanden på Ile Madame.

Med Robespierres fall sent i juli 1794 var revolusjonen inne i sine siste uker. Tidlig i 1795 ble de 285 som hadde overlevd redslene på fangeskipene i Rochefort, sendt hjem. Av de 822 sekular- og ordensprestene og 7 kristne skolebrødre som ble dømt til å deporteres, hadde 547 dødd i løpet av en periode på ti måneder. Av disse ble 64, som det fantes tilstrekkelig bevis på hvordan de hadde akseptert sine lidelser og død, saligkåret av pave Johannes Paul II den 1. oktober 1995. Deres minnedag er 10. juni. Jesuittene minnes sine salige brødre Josef (Joseph) Imbert og Johannes Nikolas (Jean-Nicolas) Cordier den 19. januar.

av Webmaster publisert 22.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48