Den salige Johannes Liccio (~1426-1511)

Minnedag: 14. november

Den salige Johannes Liccio (~1426-1511)

Den salige Johannes Liccio (it: Giovanni) ble født i midten av april 1426 (?) i Caccamo tre mil øst for Palermo på Sicilia. Året for hans fødsel er ikke kjent, og ifølge de legendene som snart oppsto om ham, ble det hevdet at han ble født allerede i 1400. En annen kilde anga fødselsåret til 1446. Nyere forskning fra medlemmer av dominikanerordenen tyder på at et år mellom 1426 og 1434 er sannsynlig.

Hans mor døde under fødselen, og hans far sørget ikke for noen skikkelig omsorg for gutten, enten fordi han var i sjokk etter hustruens død eller fordi familien var for fattig. Heldigvis tok en vennlig nabo ansvaret for ham, ellers ville han helst sikkert ha dødd, og deretter ble han oppdratt av en tante.

Johannes skal tidlig ha vist en usedvanlig fromhet. Da han var rundt 15 år, møtte han den salige Peter Geremia i Palermo, og inspirert av hans eksempel sluttet han seg rundt 1442 til dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i klosteret Santa Zita i Palermo. Senere ble han presteviet. Han viste seg å være en begavet predikant selv, og fra 1556 prekte han mer og mer offentlig, først i San Domenico og deretter i Santa Zita.

I 1466 ble han sendt sammen med Matteo Carreri som predikant til kirken San Corona i Vicenza, hvor han ble i to år. I 1469 grunnla han klosteret Spirito Santo i Polizzi Generosa. Rundt 1471 vendte han tilbake til Palermo og virket først i Santa Zita, senere igjen i San Domenico. Ved dekret av 4. august 1479 ble han kalt til Napoli som predikant i kirken San Domenico. Allerede i 1481 vendte han tilbake til San Domenico i Palermo.

I 1487 ble Johannes sendt for å etablere dominikanerklosteret Santa Maria degli Angeli i hjembyen Caccamo. Dette var ikke noen enkel oppgave, ettersom de måtte bygge på noen fundamenter som var forlatt for lenge siden, og fordi ingen husket dem, ble det trodd at de var skaffet på overnaturlig vis. Johannes ble utnevnt til første prior og novisemester der den 24. mai 1494, og han ble kjent vidt omkring for sin kloke ledelse og for sine mirakuløse evner.

Rundt 1497 grunnla han klosteret Santa Maria della Raccomandata. Fra 3. oktober 1497 til slutten av januar 1498 var Johannes leder for ordensprovinsen Sicilia, blant annet med oppdrag å reformere klostrene i Augusta og Taormina. Rundt 1501 vendte han for godt tilbake til Caccamo, hvor det i tillegg til hans prekenvirksomhet også fortelles om en rekke mirakuløse helbredelser.

Johannes døde den 14. november 1511 i Caccamo, rundt 85 år gammel. Lesningene i officiet på hans festdag sier derimot at han var 111 år da han døde og at han skulle ha rekorden i dominikanerordenen – 96 år i drakten. Allerede i 1555 ble det igangsatt en helligkåringsprosess i Vatikanet. I den anledning skrev Antonio Faso i årene 1556-58 den første biografien, som i dag oppbevares i bybiblioteket i Palermo. Men allerede i 1559, etter at pave Paul IV (1555-59) døde, ble prosessen avbrutt og saken gikk i glemmeboken.

Først i 1746 ble saken gjenopptatt etter anmodning fra dominikanernes ordensgeneral. Den 18. juli 1750 ble saken avsluttet med positivt resultat. Johannes ble saligkåret den 25. april 1753 ved at hans kult ble stadfestet av pave Benedikt XIV (1740-58). Hans minnedag er dødsdagen 14. november.

av Webmaster publisert 24.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48