Den hellige John Lloyd (~1630-1679)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Lloyd ble født ca 1630 i Brecon i Powys (Breconshire) i Wales. Han begynte på Det engelske Seminaret i Valladolid i Spania i 1649 og ble presteviet i 1653. Året etter vendte han tilbake til Wales og utøvde sin prestetjeneste i over 20 år uten at han led noen kjent overlast.

I skrekken etter Titus Oates' «Papistkomplott» (Popish Plot) i 1678 ble Lloyd arrestert i Glamorgan samme år og anklaget for å ha lest messe i Llantilio, Penrhos og Trievor. Han ble satt i fengsel i Cardiff Castle sammen med den hellige Philip Evans, som ble ført for retten sammen med ham den 3. mai 1679. Begge ble dømt til døden, ikke for å ha deltatt i komplottet, men for sin prestevielse og for å ha kommet ulovlig inn i riket. De ble henrettet på Gallow Fields i Cardiff den 22. juli ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered».

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 22. juli.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48