Den salige Jakob Benfatti av Mantova (~1250-1332)

Minnedag: 26. november

Den salige Jakob Benfatti av Mantova (~1250-1332)

Den salige Jakob Benfatti (it: Giacomo) ble født rundt 1250 i Mantova i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han kom fra en adelsfamilie i Mantova. Rundt 1290 trådte han inn i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i hjembyen. Han var både en dyktig teolog og en from prest, og disse egenskapene la også hans medbror og ordenens generalmagister Niccolò Boccasino merke til og gjorde ham til sin assistent og rådgiver. Denne rollen fortsatte Jakob å fylle etter at Niccolò ble kardinal i 1298. Niccolò ga ham en rekke oppdrag og anbefalte ham til andre høytstående prelater i Roma. Slik gikk det at Jakob ble involvert i det pavelige diplomati under flere paver.

I 1303 ble Niccolò valgt til pave som den salige pave Benedikt XI (1303-04). Han utnevnte samme år sin venn til biskop av Mantova. [Andre kilder skriver at Jakob ble utnevnt til biskop av Mantova i 1320 av pave Johannes XXII (1316-34).] Han utøvde sine pastorale plikter med klokskap og betydelig energi, og han forble trolig i Mantova til sin død. I løpet av sin tid som biskop fikk han tilnavnet «de fattiges far». Han restaurerte katedralen, og skal ha utført mange mirakler. Han var en berømt mann på sin tid, men i dag vet man ikke lenger så mye om ham.

Jakob døde den 19. november 1332 i Mantova. Etter hans død skjedde det mange undre ved hans grav, og folket betraktet ham som en hellig og begynte å kalle ham «den salige Jakob». Men han ser ut til å ha blitt glemt inntil 1483, 150 år etter hans død, da hans grav ble åpnet ved et uhell under reparasjonsarbeider. Da så man at hans legeme ikke var gått i oppløsning, men var like intakt. Dette og meldinger om mirakler førte til en ny kort periode med popularitet. Deretter ble han igjen glemt til 1604, da det samme fenomen ble observert, og biskopen av Mantova offentlig oppmuntret hans kult. Fra 1823 har hans relikvier vært æret i katedralen i Mantova.

Jakob ble saligkåret den 22. september 1859 ved at hans kult ab immemorabili («fra uminnelige tider») ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 26. november. En kort biografi ble utgitt i Roma i forbindelse med saligkåringen, men ellers er få detaljer bevart.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48