Den hellige Josef Peter Uyên (1775-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Josef Peter Uyên (egentlig Josef (Giuse) Peter Uyên Dình Nguyen) ble født i 1775 i Ninh Cuòng i provinsen Nam Dinh i Øst-Tonkin i Vietnam. Han var kateket og dominikanertertiar og døde for sin tros skyld i fengselet i Tonkin den 4. juli 1838 i Hung Yên.

Han ble saligkåret av den hellige pave Pius X den 2. mai 1909 og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Josef kan også minnes på dødsdagen 4. juli.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48