Den hellige Josef Yuan Zaide (1766-1817)

Minnedag: 28. september

Josef Yuan Zaide (1766-1817) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Josef Yuan Zaide [Yuen; Uen] ble født i 1766 i byen Pe-Choui-Hien i distriktet Peng i provinsen Sichuan [Su-Tchuen] i Kina. Han var den yngste av fem barn i en hedensk familie. Skjønnheten i den kristne tro grep hans hjerte og han ble døpt. Han var et eksempel for neofyttene (de nydøpte) for overholdelsen av sine kristne plikter. Som 16-åring dro han til seminaret i Luorenggou. Ti år senere sendte rektoren ham i 1792 for å bo hos biskop Xu (den hellige Johannes Gabriel Taurin Dufresse) og p. Huang. Sammen med dem lærte han de pastorale pliktene i praksis og teori i noen år, og i 1795 ble han presteviet av biskop Dufresse.

Han evangeliserte i forkjellige distrikter og ble sendt for å overta ansvaret for kirkelige saker i den nordøstlige delen av provinsen. Under opprøret fra Den hvite lotuskulten i 1796 utsatte han seg for stor fare ved å ta seg av sin flokk. Til slutt måtte han flykte til Dezhou hvor han bosatte seg på en gård. Under hele denne perioden opprettholdt han sin nidkjærhet for å forkynne evangeliet og fylte sitt liv med nestekjærlig arbeid. I mellomtiden raste forfølgelsen som var satt i gang av keiser Kia-Kin.

En kvinne i hans flokk begynte å bedra sin mann, så en dag kalte p. Josef Yuan henne in og ga henne en alvorlig reprimande. Hun følte seg så ydmyket av dette at hun bestemte seg for å ta hevn, og hun fant snart en anledning. Da hun fikk høre at p. Josef Yan skulle dra til Hezhou på en misjon, ga hun i hemmelighet disse informasjonene til de lokale myndighetene. Den 9. juli 1816 ble han arrestert sammen med mange andre kristne.

Han ble kastet i fengsel og led under mishandling og avsavn av alle slag. Alle midler ble brukt for å prøve å få ham til å avsverge troen, men uten å lyktes. Verken smiger eller trusler kunne heller få ham til å røpe navnene på de europeiske misjonærene og lokale prestene og hvor de hadde gjemt seg. Derfor ble han dømt til døden ved kvelning. Den 9. mai 1817 ble han ført til henrettelsesstedet, og på veien trøstet han sitt folk og oppmuntret dem til å forbli trofaste mot Herren. Da han kom frem, falt han på kne og ba om at den nådige Gud måtte ta ham inn i sitt rike. Han ble gravlagt i Mount Phoenix. [En annen versjon sier at han led martyrdøden den 24. juni 1815.]

Josef ble saligkåret den 27. mai 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 7. mai) av pave Leo XIII (1878-1903) som en av gruppen «Den salige Gabriel Johannes Taurin Dufresse og 12 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Hans minnedag er ellers 24. juni.

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48