Den salige Katarina Mattei av Racconigi (1486-1547)

Minnedag: 4. september

Den salige Katarina Mattei av Racconigi (1486-1547)

Den salige Katarina Mattei (it: Caterina) ble født i juni 1486 i Racconigi i bispedømmet og provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Nord-Italia. Racconigi var da en landsby, nå en småby sør for Torino. Hun ble født til fattigdom og sult på grunn av krigenes ødeleggelser, og tradisjonen forteller at hun ble født i et forfallent skur. Hennes far Giorgio Mattei var en arbeidsløs låsesmed, og han ble fortvilet og kranglete av å miste arbeidet. Moren Billia Ferrari forsørget familien ved å veve grovt stoff i hjemmet. Katarina og hennes bror vokste opp i en atmosfære hvor Kristi fred var fraværende, og i tillegg var hun plaget av dårlig helse.

Katarina fikk sine første mystiske opplevelser i en alder av bare fem år. Jomfru Maria viste seg for henne mens hun ba alene på rommet sitt og sa at Jesus ønsket å gjøre henne til sin brud. Deretter viste Jesus seg som et barn på Katarinas egen alder, fulgt av mange helgener, blant dem de hellige Katarina av Siena og Peter Martyr av Verona, og Jomfru Maria plasserte en giftering på hennes finger. I likhet med ringen til Katarina av Siena var den synlig for henne selv, men var usynlig for andre.

Deretter hadde Katarina hyppige ekstaser og visjoner. Jesus viste seg alltid som en mann på hennes egen alder. Han snakket med henne, lærte henne hvordan hun skulle be, og flere ganger tok han bort hjertet hennes for å rense det. Da han viste seg med sitt kors, tilbød hun å hjelpe ham. Han lot det hvile på hennes skulder et øyeblikk, og det etterlot et sår for resten av livet. Hun mottok også Kristi sårmerker (stigmata), selv om også de forble usynlige for andre, og etter hennes egen anmoding avslørte hennes skriftefar fenomenet først etter at hun var død. Kristus utførte også flere undre på hennes vegne – en knust tallerken ble hel igjen og han sørget for penger og mat når familiens fattigdom var ekstrem. Katarina avla kyskhetsløfte som 13-åring.

Foreldrene motsatte seg at hun ble dominikanernonne, så hun ble legdominikanerinne (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD), men først i en alder av 28 år. Hun levde i verden og fortsatte å arbeide for familien, men hun forsøkte trofast å imitere sin hellige navnesøster Katarina av Siena. Hennes mystiske erfaringer førte til en flom av rykter blant hennes naboer, som var skremt over lyset og lydene som kom fra hennes hjem. Til og med dominikanerpatrene frøs henne ut. Men fattig og rik oppsøkte henne for hennes kloke råd, bønner og materielle hjelp. Hun var nesten konstant i ekstase. Det spesielle temaet for hennes bønner var frelse for soldatene som døde i krig, og hun frembar sitt eget liv som et offer for alle krigens følger. Mange mirakler skjedde både før og etter hennes død. Blant de mirakuløse evnene som ble tilskrevet henne, var evnen til å forflytte seg i stor fart fra et sted til et annet for å bringe åndelig hjelp til dem som trengte det.

I sine siste år led hun av en langvarig sykdom, og hennes lidelser ble forverret av ensomhet ettersom vennene forlot henne. Hun døde den 4. september 1547 i Racconigi uten assistanse fra noen prest. Det oppsto nesten øyeblikkelig en kult ved hennes grav. Til og med hennes forfølgere ble klar over hennes hellighet og angret sine bitre ord. Fem måneder etter hennes død ble hennes legeme tatt med til Garezzo, og der blomstrer hennes kult fortsatt. I Racconigi ble det bygd et kapell til hennes ære.

Hun ble saligkåret den 9. april 1808 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Pius VII (1800-23). Hennes minnedag er dødsdagen 4. september. Primærkildene for vår viten om Katarina er en fortelling fra to menn som kjente henne godt: Giovanni Francesco Pico della Mirandola og dominikaneren Pietro Martire Morelli. De ser ut til å ha akseptert alt hun fortalte bokstavelig og uten spørsmål.

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49