Den salige Karl Steeb (1773-1856)

Minnedag: 15. desember

Den salige Karl Steeb (1773-1856)

Den salige Karl Steeb (egentlig Johannes Henrik Karl) ble født den 18. desember 1773 i Tübingen nær Stuttgart i Tyskland. Han kom fra en velstående luthersk familie. Universitetet i Tübingen var et senter for luthersk innflytelse. Hans far ville at han skulle lære språk, så han ble sendt for å studere i Paris og Verona. Han var en glødende protestant, men i Verona ble han slått av byens kulturelle og religiøse vitalitet. Etter diskusjoner med noen betydelige prester og legmenn konverterte han den 14. september 1792 til Den katolske kirke.

Dette var helt uakseptabelt for hans foreldre, som gjorde ham arveløs, noe som etterlot ham fattig og venneløs og uten kontakt med hjemlandet. Senere, da hans søster Vilhelma døde, gikk imidlertid familiens formue likevel over til ham.

Han ble presteviet den 8. september 1796 i Verona, og i sitt nye hjemland Italia ble han kjent som Carlo. Han virket som teologiprofessor ved presteseminaret i Verona, men hans hovedbeskjeftigelse var sjelesørgerisk virksomhet i Veronas fattigkvarter med hjelp fra p. Pietro Leonardi, grunnlegger av et evangelisk brorskap i Verona. Han tjente i atten år blant de forarmede, de syke og de botferdige og de som trengte utdannelse. Han besøkte også fangene i fengslene. Verona var et filantropisk senter i det krigsherjede Nord-Italia.

Da krigen brøt ut, pleide han også syke og sårede i militærsykehusene og på slagmarkene og i lasarettene, og soldater fra alle sider søkte tilflukt, råd og hjelp hos ham. Han var en asketisk mann, men en tålmodig og klok skriftefar. For å kunne forbedre og utvide sitt sjelesørgeriske arbeid grunnla han i 1840 sammen med sr. Luigia Poloni kongregasjonen «Barmhjertige søstre av Verona» (Sorelle della Misericordia), som nå teller 2.300 søstre i 230 kommuniteter over hele verden. Hennes tidlige død i 1855 gjorde Karl Steeb svært ulykkelig.

Han døde selv den 15. desember 1856 i Verona, tre dager før sin 83-årsdag og fem år før Italias samling i 1861. Han ble saligkåret den 6. juli 1975 av pave Paul VI (1963-78). Hans minnedag er dødsdagen 15. desember.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49