Den salige Kasimir Sykulski (1882-1942)

Minnedag: 1. desember

Den salige Kasimir Sykulski (pl: Kazimierz) ble født i 1882 og var sekularprest i bispedømmet Radom. Han var sogneprest i menigheten i Konskie i bispedømmet Radom i Polen. Han var en sjelesørger som levde en dyp spiritualitet, hvis liv var formet av kjærlighet til Gud. Da han ble truet med arrestasjon, sa han til folk i menigheten: «Jeg kan ikke forlate mine sognebarn. Jeg blir hos dem selv om de truer meg på livet.»

Han ble arrestert i oktober 1941 og ført til konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim). Da han ble ført til det forhøret som han ikke skulle komme tilbake fra, rakk han ennå å si til en venn: «Hvis Gud krever et slikt offer av meg for Kirkens og fedrelandets beste, da gir jeg det med glede.» To måneder etter arrestasjonen og fengslingen ble han skutt den 1. desember 1941.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 45 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 1. desember, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49