Den hellige Lukas Loan (1756-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Lukas Loan (egentlig Lukas (Luca) Loan Bá Vu) ble født i 1756 i Trai Bút i Phú Da i Vietnam. Han ble presteviet og tjente Kirken i hjemlandet i mange år. Da han var 84 år gammel, ble han halshogd for sin tro den 5. juni 1840 i O Câu Giây.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Lukas kan også minnes på dødsdagen 5. juni.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49