Den salige Maria Gabriela Sagheddu (1914-1939)

Minnedag: 23. april

Den salige Maria Gabriela (it: Maria Gabriella) ble født som Maria Sagheddu den 17. mars 1914 i Dorgali i bispedømmet Nuoro på Sardinia. Hennes foreldre var gjeteren Marcantonio Sagheddu og hans hustru Caterina Cucca. Hun var den femte av åtte barn i en beskjeden familie, som imidlertid var rik på tro. Hun ble døpt den 22. mars. Da hun var fem år gammel, døde hennes far, og hun ble oppdratt av moren til et solid og kristent liv. Hun gikk på den lokale skolen, og da hun nærmet seg tiårsdagen, mottok hun sin første kommunion. Den 31. mai 1931 ble hun fermet (konfirmert), 17 år gammel.

Maria var en ekte sardinier på godt og vondt gjennom sin trofasthet, pliktoppfyllenhet, stolthet og uimotståelige renhet, men også sin stivnakkethet, overdrevne selvbevissthet og smule voldsomhet, som er typisk for alle fra Sardinia, også henne. Da hun var 18 år, døde hennes favorittsøster, og dette «møtet med Kristi kors» gjorde at hun gjennomgikk en dyp omvendelse. Etter det viet hun seg utelukkende til bønn og religiøs praksis, og på kort tid lærte hun å beherske den beske siden av sin karakter. Hun sluttet seg til ungdomsseksjonen i Katolsk aksjon (Azione Cattolica) og begynte å gi barna kirkelig religionsundervisning utenfor skolen.

Som 21-åring bestemte hun seg for å vie seg fullstendig til Gud. Hun forlot Sardinia for å bli nonne hos trappistene, det vil si de reformerte cistercienserne (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae - OCSO) i Grottaferrata ved Roma (nå i Viterbo). Dit kom hun den 30. september 1935. Hennes liv som nonne var dominert av to ideer: takknemlighet for den nåde Gud hadde vist henne ved å kalle henne til et slikt liv, og en iver etter å svare så fullstendig som mulig på de nådebevisningene han ga henne. Den 13. april 1936 ble hun ikledd ordensdrakten og fikk navnet sr. Maria Gabriela. Hun avla sine løfter på Kristi Kongefest den 31. oktober 1937.

Klosterets abbedisse Pia Gullini var spesielt opptatt av de kristnes enhet, og hun forklarte søstrene om nødvendigheten av å be for dette målet. Maria Gabriela ofret da sitt liv for Kirkens enhet, støttet av de andre søstrene, som var influert av abbé Paul Couturier (d. 1953) fra Lyon. Hennes spesielle apostolat ble deretter å be for og vie all sin åndelige aktivitet til den kristne enhetens sak. Hun visste ikke noe om historien om splittelsene i Kirken og hadde trolig ikke hørt om økumenikk, for det var et uvanlig og temmelig upopulært tema for katolikker på 1930-tallet. Hennes favorittekst for meditasjon var Johannesevangeliet, spesielt kapitlene 17 til 20, hvor Jesus ba om at alle hans tilhengere måtte være ett.

Maria hadde alltid hatt god helse, men som 23-åring ble hun rammet av tuberkulose. Etter femten måneders smertefullt sykeleie døde hun den 23. april 1939 i Grottaferrata, bare 25 år gammel. Det var Den gode hyrdes søndag, hvor evangeliets budskap er at det må være én flokk og én hyrde. I 1957 ble hennes grav åpnet, og hennes legeme ble da funnet intakt. Hun er i dag gravlagt i et kapell tilknyttet trappistklosteret i Vitorchiano i provinsen Viterbo, hvor de flyttet fra Grottaferrata i 1957.

Maria Gabriela var den første kvinne fra ungdomsseksjonen av Katolsk Aksjon som ble saligkåret. Det skjedde den 25. januar 1983 av pave Johannes Paul II i basilikaen San Paolo fuori le mura i Roma ved avslutningen av Bønneuken for kristen enhet. Paven sa ved den anledning at hennes arbeid for kristen enhet var preget av en holdning av hva han kalte «åndelig økumenikk». Hennes minnedag er dødsdagen 23. april, men 22. april nevnes også.

Den 12. mai 2007 ble klosterkirken i Tautra Mariakloster, et kloster for nonner fra trappistordenen eller de reformerte (strenge) cistercienserne (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae - OCSO) på Tautra i Nord-Trøndelag, vigslet. Da ble det lagt inn relikvier av følgende helgener i alteret: den hellige martyren Maria Goretti (1890-1902), den salige bulgarske pasjonisten, biskopen og martyren Eugenius Vincent Bossilkov CP (1900-1952), den hellige Benedikt av Nursia (ca 480-547), den hellige karmelittsøsteren og kirkelæreren Teresa av Jesusbarnet OCD (1873-1897), den salige spanske trappistoblaten Rafael Arnáiz Barón OCSO (1911-1938) (helligkåret den 11. oktober 2009) og den salige sardinske trappistsøsteren Maria Gabriela Sagheddu OCSO (1914-1939).

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 20.06.2019 - 00:50