Den salige Maria Fortunata Viti (1827-1922)

Minnedag: 20. november

Den salige Maria Fortunata Viti (1827-1922)

Den salige Maria Fortunata ble født som Anna Felice Viti den 10. februar 1827 i familiens hus i Veroli ved Frosinone i regionen Lazio i Italia, sørøst for Roma. Foreldrene var Luigi Viti og Anna Bono og hun var den tredje av deres ni barn. Faren drev en ganske vellykket fabrikk i nærliggende Frosinone. Men da Anna Felice var tidlig i tenårene, fikk familien et dobbelt slag. Luigi mistet eller ble frasvindlet sine penger og mistet fabrikken, og omtrent samtidig døde hans hustru av et hjerteattakk, bare 36 år gammel.

Faren var så rystet av sine tap at han ble fullstendig apatisk og ute av stand til å ta seg av sin store familie, og han ble redusert til en alkoholisert gambler. Ettersom en eldre søster hadde gått i kloster, var det Anna som ikke bare ble en «mor» for sine syv brødre og søstre, men også «far», i den forstand at hun gikk i tjeneste hos en nabofamilie for å tjene penger som de alle kunne leve av. Faren døde den 22. mars 1875.

En stund ble hun oppvartet av en velstående ung mann fra Alatri, men etter definitivt å ha bestemt seg for ikke å gifte seg med ham, trådte den 24-årige Anna den 21. mars 1851 inn i benediktinerordenen (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Santa Maria dei Franconi i hjembyen Veroli. Hun tok ordensnavnet Maria Fortunata.

I klosteret ventet henne et vanskelig valg. Selv om hun hadde hatt lite skolegang og ikke kunne lese og skrive godt, merket hennes overordnede seg hennes intelligens noe som de mente kunne gjøre henne skikket til et liv som korsøster. De tilbød seg å fortsette hennes utdannelse som forberedelse til dette kallet. Men Maria Fortunata avslo og foretrakk det enklere livet som legsøster. Hos benediktinerne utfører legsøstrene husarbeidet i kommuniteten. I nesten 72 år gjorde hun ikke annet enn å leve ut det benediktinske idealet «ora et labora», bønn og arbeid, basert på nestekjærlighet.

Hennes arbeid som legsøster besto av alt slags arbeid i huset. Spesielt tok hun seg av klærne og altertekstilene, en tid var hun assisterende leder for sykestuen og en tid var hun portnerske. Hun forsøkte å holde seg i bakgrunnen, men besøkende oppsøkte henne. Hun hadde åpenbart den gaven å kunne se inn i menneskenes hjerter og gi dem de oppmuntrende ordene de trengte.

Gud ga henne flere overnaturlige evner, men de ble stort sett holdt hemmelig av hennes medsøstre, skriftefedre og venner til etter hennes død. En av gavene var profetier. En gang under messen begynte hun å gråte, for hun hadde sett at presten ville forlate sitt kall, og hun var fylt av sorg for og med ham. Hun forutsa også at en annen prest ville slutte, men at han ville angre og komme tilbake.

Hennes Kristussentrerte fromhet, uttrykt i tidens språk, var av tilfeldige grunner influert av pasjonistenes og kapusinernes spiritualitet, men hun var i alt vesentlig benediktiner. Hun var kjent for sin ydmykhet, og hennes kjærlighet til bønn, munterhet og utrettelige arbeid gjorde henne til et mønster på monastiske dyder. Hun døde den 20. november 1922 i Veroli, 95 år gammel.

Allerede mens hun levde ble hun æret som en helgen, og påfallende bønnesvar skjedde etter hennes død. I 1935 ble hennes jordiske rester overført til klosterkirken og en saligkåringsprosess ble igangsatt. Den 8. april 1964 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 17. juli 1967 undertegnet pave Paul VI (1963-78) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente to mirakler på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av pave Paul VI den 8. oktober 1967. To kvinner som var blitt helbredet for hjernehinnebetennelse på hennes forbønn da de var barn, var til stede under saligkåringen. Hennes minnedag er dødsdagen 20. november.

av Webmaster publisert 24.08.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47