Den hellige Nikarete av Nikomedia (d. ~410)

Minnedag: 27. desember

Den hellige Nikarete (gr: Νικαρετη; Nicaretes, Niceras) ble født en gang på 300-tallet i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia). Hun kom fra en fornem, men forarmet familie, men ble etter hvert en eldre og velstående jomfru som ifølge Martyrologium Romanum «blomstret i hellighet i regjeringstiden til keiser Arcadius» (395-408). Hun forlot familien i Nikomedia og bosatte seg i Konstantinopel, hvor hun viet seg til omsorg for de fattige. Man mener at hun er den kvinnen som den hellige erkebiskop Johannes Krysostomos omtaler som dyktig i legekunsten.

Hun tok seg av erkebiskop Johannes da han var syk og skal ha helbredet ham for et mageonde. Hun ble en lojal venn og tilhenger av ham. Men hun avslo hans forslag om at hun skulle bli diakonisse og veilede de konsekrerte jomfruene i byen som levde utenfor et kloster. Det var åpenbart ikke hennes kall, og hun foretrakk å arbeide i det stille bak kulissene. I likhet med den hellige Olympias ble hun forfulgt og på grunn av sin støtte til Krysostomos. Men da hun urettmessig ble fratatt det meste av det hun eide, klarte hun å forvalte sin resterende formue så godt at hun dekket alle behov i sin egen husholdning samtidig som hun var i stand til å bidra sjenerøst til andre.

Da Johannes ble drevet i eksil i 404, forlot hun byen heller enn å underkaste seg den nye erkebiskopen som var innsatt i hans sted, Arsacius (404-05). Det er usikkert hvor og når hun døde, men det skal ha skjedd rundt 410 (andre kilder sier 440). Hun hadde da nådd en svært høy alder. Hennes minnedag er 27. desember og hennes navn står i Martyrologium Romanum.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (XII), Benedictines, Bunson, Dunbar 2, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, en.wikipedia.org, zeno.org, ancientlibrary.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 1998

av Webmaster publisert 25.10.1998, sist endret 01.10.2018 - 18:33