LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

4. uke i advent

 

Den hellige Paulinus av Aquileia (~726-804)

Minnedag: 28. januar

Den hellige Paulinus ble født nær Friuli, og var en mann viden kjent for sin lærdom. Han var høyt skattet av Karl den Store, og omkring år 776 ble han utnevnt til den da meget viktige erkebispestolen i Aquileia i Nord-Italia. Som biskop var Paulinus sentral i bekjempelsen av den adoptianske heresi, og forkynte den kristne tro for avarene og andre hedninger. Han forfattet også et religiøst verk til bruk for hertug Henrik av Friuli. Minnedag 28. januar.