Den hellige Peter Tuân (1766-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Peter Tuân (egentlig Peter (Phêrô) Tuân Bá Nguyen) ble født i 1766 i Ngoc Dông i Tonkin i Vietnam. Han ble presteviet og av den grunn ble han som 74-åring arrestert og torturert. Han døde i fengselet av skadene mens han ventet på å bli halshogd. Det skjedde den 15. juli 1838 i provinsen Nam Dinh.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Peter kan også minnes på dødsdagen 15. juli.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52