Den salige Romanus Archutowski (1882-1943)

Minnedag: 18. april

Den salige Romanus Archutowski (pl: Roman) ble født i 1882 og var sekularprest i erkebispedømmet Warszawa i Polen. Han var rektor ved presteseminaret i Warszawa under krigen, en uvanlig pedagog og en mann med stor autoritet og svært arbeidsom. Slik forble han også under arrestasjonen, lidelsene og torturen som fulgte.

Han ble arrestert i august 1942 og sendt til konsentrasjonsleiren Majdanek ved Lublin i Polen, der han åtte måneder etter arrestasjonen døde på palmesøndag den 18. april 1943 som følge av mishandling, sult og sykdom. Han ble ikke nedbrutt av lidelsene; i alle situasjoner søkte han å forene dem med Kristi offer.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 47 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 18. april, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52