Den salige Simon Ballacchi av Rimini (~1240-1319)

Minnedag: 3. november

Den salige Simon Ballacchi av Rimini (~1240-1319)

Den salige Simon Ballacchi [Ballachi] (it: Simone) ble født rundt 1240 i Santarcángelo di Romagna nær Rimini i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia. Han var sønn av grev Ballacchi og nevø av to erkebiskoper av Rimini, og hans bror ble prest. Selv var han utdannet som soldat. Men i en alder av 27 år ble han legbror i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i Rimini. Familien var ikke spesielt fornøyd med dette, for de ville at han skulle administrere familieeiendommen.

Han gjorde seg bemerket med sine uvanlig strenge botsøvelser, blant annet bar han en jernlenke rundt livet i tyve år, og han pisket seg hver kveld, mens han ofret sin smerte for synderes omvendelse. Han skal ha lidd fryktelig under diabolske visjoner. I fasten levde han av brød og vann, og han fant tid til ekstra bønn ved å gi avkall på søvn.

Han meldte seg frivillig til alle de simpleste oppgavene i klosteret. Han arbeidet hovedsakelig i hagen, og når det var dårlig vær, kostet og vasket han inne i klosteret. Men han var også opptatt av barnas åndelige vekst, og han pleide å gå omkring i gatene med et kors i hånden og kalte dem sammen til katekisme. I en alder av 57 år ble han blind, og de siste årene av sitt liv var han sengeliggende. Men han bar sine plager med stort mot og var hele tiden i godt humør.

Han døde 3. november 1319 i Rimini og ble æret som helgen fra første dag. Hans jordiske rester ble i 1817 overført til kollegiatskirken i Sant'Arcangelo. Han ble saligkåret den 14. mars 1820 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius VII (1800-23). Hans minnedag er dødsdagen 3. november.

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54