Den hellige Sven av Danmark

Minnedag: 3. desember

Den hellige Sven (Svend) er en dansk lokal helgen knyttet til Hagested og Vemmetofte. Han tilhører de folkekårede helgener, som kun kjennes gjennom sagn. Han hadde et kapell og hans helgendag var 3. desember. I Storstrøms Amt finnes kilden ved Vemmetofte kloster som var viet til Hellig Svend. I Hagested var det også en St. Svens kilde. Det er ikke bevart sagn eller legender knyttet til St. Sven. Hans navn ble tatt inn i almanakken i 1725 og avløste navnet Athalus.

Noen kilder skriver at det er uklart hvem St. Sven kan være, men foreslår at det kanskje kan være biskop Sven av Roskilde (1074-88), som ble kalt Nordmand eller Sven Nordbagge, «ren af Sæder, en Skræk for Ildgærningsmænd, Fædrelandets Fader». Han var en av Danmarks betydeligste biskoper, og støttet av kongene Sven Estridsøn og senere av Knut II den Hellige (1080-86) fullførte han byggingen av Roskilde domkirke, «smykkede den med en herlig Krone, med Søjler af Marmor og alskens Prydelser». Han grunnla også Vor Frue Kirke i Roskilde, benediktinerordenens Vor Frue Kirke og Kloster i Ringsted og Hellig Michaels Kirke i Slagelse.

Under den alminnelige nøden i kong Oluf Hungers tid dro Sven på pilegrimsreise og besøkte først Roma og deretter Konstantinopel. Derfra sendte han hjem tallrike relikvier, muligvis deriblant hodet til den hellige pave Lucius I (253-54), som på denne tiden må være kommet til Roskilde domkirke. Pave Lucius ble vernehelgen for både domkirken og hele Sjælland stift. Relikvien befinner seg i dag i den katolske St. Ansgar domkirke i København. Sven reiste videre for å nå til Det hellige Land, men underveis døde den fromme biskop i år 1088 på Rhodos.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54