Den hellige Theodor Stratelates («Generalen») av Heraklea (300-t)

Minnedag: 7. februar

Det synes helt klart at den hellige Theodor Stratelates (= «Generalen») av Heraklea er en konstruksjon - en duplikat av den hellige Theodor Tiro («Rekrutten»). Denne konstruksjonen ble foretatt på 900-tallet for å rydde opp i en del forviklinger i helgenlegenden, som da var blitt svært kompleks på grunn av lite troverdige utbroderinger.

Theodor skal i følge legenden ha bodd i Heraklea ved Propontis (Marmarahavet). Heraklea (lat: Heraclea Thraciae eller Heraclea Perinthus; gr: Herakleia; Ἡρακλεια) er i dag byen Marmara Ereğli i provinsen Tekirdağ i den europeiske delen av Tyrkia. Ereğli ligger tre mil øst for byen Tekirdağ og ni mil vest for Istanbul ved Marmarahavet. Den kalles Marmara Ereğli for å skjelne den fra de to andre store byene i Tyrkia ved navn Ereğli (som kommer fra det greske navnet Heraklea), en i provinsen Konya og den andre på Svartehavskysten. 

Han skal ha vært general (stratelates) for en av hærene til keiser Licinius. Han var en mann med stor politisk innflytelse og var militærguvernør i Bitynia, en del av Licinius' territorium. Hans medsoldater forsto at deres general hadde gått over til den kristne tro da han nektet dem å delta i hedensk avgudsdyrkelse. For dette ble han torturert på ordre av Licinius, som han trofast hadde tjent. Han ble deretter sluppet ut av fengselet på prøve.

Han viste sitt raseri mot avgudsdyrkerne ved å sette fyr på et tempel viet til den hedenske gudinnen Kybele i Amaseia i Pontos. Myndighetene kastet ham straks i fengsel og torturerte ham igjen på det mest grusomme. Generalen ble trøstet av en visjon av himmelen, før han ble kastet i en ovn. Han ble gravlagt i Euchaïta og æres av østkirken som en stor «soldatmartyr».

Hans martyrium skal ha skjedd i 319; en versjon av legenden sier at han ble halshogd. Hans minnedag er 7. februar. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Farmer, Bentley, Benedictines, Delaney - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. august 1999

av Webmaster publisert 10.08.1999, sist endret 01.10.2018 - 18:39