Den salige Vilhelm av Naurose (~1297-1369)

Minnedag: 18. mai

Den salige Vilhelm av Naurose (~1297-1369)

Den salige Vilhelm av Naurose (fr: Guillaume) ble født rundt 1297 i Toulouse i Frankrike. Han kom fra en adelsfamilie. Som rundt 19-åring sluttet han seg til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA) i Toulouse. Etter sin prestevielse ble han sendt for høyere studier til universitetet i Paris, som da var på høyden av sitt ry. Størstedelen av resten av livet tilbrakte han i Toulouse. Han ble berømt som en nidkjær misjonsprest, og var en skattet predikant og åndelig veileder. Et annet aspekt av hans liv var hans visjoner av onde ånder og hans dyktighet i eksorsisme.

Vilhelm betraktet sin løfteavleggelse som en eksplisitt konsekrasjon til Den hellige Treenighet: lydighet til Faderen, fattigdom til Sønnen, som ble fattig, og kyskhet til Den Hellige Ånd, «gemal» til Maria og andre hengivne sjeler. En annen gang ba en rik kvinne ham om å be for sine døde slektninger. Han svarte: «Gi dem evig fred, o Herre... må de hvile i fred». Kvinnen var skuffet og ventet flere bønner for sin gave på en pose med gull. Da skrev Vilhelm bønnen ned og la den i en vekt sammen med gullet, og bønnen viste seg tyngre enn gullet.

Vilhelm døde den 18. mai 1369 i Toulouse. Han ble gravlagt på klosterets kirkegård, slik skikken var. Men på grunn av den kulten som oppsto, ble hans legeme flyttet inn i kirken. Hans kult var lenge uoffisielt blant utallige andre i det som ble Frankrikes nest viktigste by etter Paris. Han ble saligkåret den 18. april 1893 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 18. mai. Augustinereremittenes kirke og klosterbygninger er bevart som Museée des Augustins, hovedsakelig viet middelalderarkitektur, skulptur og maleri.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55