Elias Matthew Carr

Dom Elias Matthew Carr (foto: Radek Doupovec)CARR Elias Matthew Can.Reg. Født 27. januar 1968 i New York/USA og ble presteviet 15. mai 1999. Trådte inn i 2002. Avla første løfter 28. august 2003 og evige løfter 28. august 2006. Har arbeidet som sjelesørger i USA (Arlington) og i et sogn i Wien. Var meget involvert i oppbyggingen av augustinerkorherrens nettsted.

Kom til Norge 30. august 2004.

1. september 2004 - 1. september 2006
Kapellan i St. Paul, Bergen
Studier ved Norsk Lærerakademi, avsluttet graden M.Phil.
1. september 2006
Lisensiatsgradstudie i dogmatisk teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana, Roma
23. oktober 2011
Innsatt som sogneprest i St. Rocco menighet, Glen Cove, (Long Island, USA)
av Webmaster publisert 07.11.2007, sist endret 09.11.2017 - 23:58