Utskiftninger blant augustinerkorherrene i Bergen

 Les også:

I slutten av august har det vært utskiftninger i augustinerkorherrenes lille kommunitet i Bergen.

Den 26. august reiste kubansk-amerikaneren Dom Clemens S. Galban tilbake til hovedklosteret i Klosterneuburg i Østerrike. Han har siden 30. november 2003 virket som kapellan i St. Paul menighet i Bergen, og blir fra i morgen 1. september 2004 kapellan ved Stiftssognet i Klosterneuburg.

Den 30. august 2004 ankom hans etterfølger, den irsk-amerikanske augustinerkorherren Elias Matthew Carr (36 år). Han skal virke som en av St. Pauls kapellaner fra 1. september. Han kombinerer dette med studier ved Norsk Lærerakademi i Bergen.

Samme dag ankom også Bruno Richard Semple (31). Foruten studier i engelsk litteratur ved Universitetet i Bergen skal han også gjøre seg nyttig i byens katolske menighet.

Alle de tre amerikanske prestene var allerede presteviet før de trådte inn i Augustinerkorherrenes orden i Klosterneuburg i Østerrike. Dom Clemens var prest for erkebispedømmet Washington, dom Elias for bispedømmet Arlington i delstaten Virginia, og dom Bruno for bispedømmet Spokane i delstaten Washington.

Det virker nå fire amerikanske prester i den katolske kirke i Norge. I tillegg til de to i Bergen er det i Oslo norsk-amerikaneren pastor Olaf I. Wæring fra New York City, og i Tinn i Telemark p. Robert Anderson O.C.S.O. fra Hartford, Connecticut.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
31. august 2004

av Webmaster publisert 31.08.2004, sist endret 31.08.2004 - 13:08