Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Vidar André Eide

Foto: Peter Bjerke 2012-09-04E-post Vidar(dot)Eide(at)katolsk(dot)no

EIDE, Vidar André.

Ansatt i Oslo katolske bispedømme den 15. mai 2006 som datamedarbeider.

3. desember 2012 –
Datateknisk konsulent i Oslo katolske bispedømme

Ansvarsområder

Teknisk ansvar for medlemsregister
Ansvar for teknisk vedlikehold, drift og support av medlemsregister samt øvrige programmer knyttet til dette, deriblant kursing og undervisning.
Adresseoppdatering
Ansvar for oppdatering av innrapporterte adresseendringer, samt håndtering av returer av St. Olav kirkeblad.
Datautstyr og lisenser
Ansvar for innkjøp og vedlikehold av datautstyr og lisenser for bispedømmets kontorer/drift.
Teknisk support
Datateknisk konsulent yter datateknisk support til bispedømmets ansatte og menigheter.