BOCCARDO Renato (1952- )

BOCCARDO Renato

Erkebiskop av Spoleto-Norcia i Italia (2009- )

Født: Renato Boccardo ble født den 21. desember 1952 i Sant’Ambrogio di Torino i provinsen og erkebispedømmet Torino i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han var seminarist ved Almo Collegio Capranica i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 25. juni 1977 av biskop Giuseppe Garneri av Susa og inkardinert i bispedømmet Susa i Italia. Han trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste den 1. mai 1982, og deretter tjenestegjorde han i Bolivia, Kamerun og Frankrike. Han ble den 20. januar 1986 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til pavelig æreskapellan med tittelen Monsignore. Fra 1988 til 2003 var han tilknyttet kontoret for de pavelige liturgiske seremonier som pavelig seremoniar.

Den 8. juli 1992 utnevnte pave Johannes Paul II ham til leder (byråsjef) for ungdomsseksjonen i Det pavelige rådet for legfolket. I denne kapasitet var han blant annet ansvarlig for Verdensungdomsdagene i 1993, 1995, 1997 og 2000 og for den europeiske ungdomsvalfarten til Loreto i 1995. Den 22. juni 1994 utnevnte pave Johannes Paul II ham til pavelig æresprelat, en høyere Monsignore-grad. Den 10. februar 2001 ble han utnevnt til protokollsjef med særoppdrag i Statssekretariatet, noe som først og fremst omfattet hovedansvar for å organisere pavens reiser.

Biskop: Han ble den 29. november 2003 utnevnt av pave Johannes Paul II til titularbiskop av Acquapendente og til sekretær for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon. Han ble bispeviet den 24. januar 2004 i Peterskirken av kardinalstatssekretær Angelo Sodano, assistert av kurieerkebiskopene Leonardo Sandri (senere kardinal) og Piero Marini (pavelig seremonimester).Renato Boccardo valgte seg valgspråket Non erubesco evangelium («Jeg skammer meg ikke over evangeliet») (Rom 1,16).

Den 22. februar 2005 utnevnte pave Johannes Paul II ham til generalsekretær for Den pavelige kardinalkommisjonen for Vatikanstaten. I denne funksjonen var Boccardo også ansvarlig for den tekniske og logistiske organisasjonen av sedisvakansen i april 2005.

Den 16. juli 2009 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til erkebiskop av Spoleto-Norcia etter Riccardo Fontana. Han ble innsatt i embetet den 11. oktober 2009. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble erkebiskop Boccardo stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Kilder: Annuario Pontificio, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. desember 2003

av Webmaster publisert 01.12.2003, sist endret 24.12.2013 - 10:08