CAPRIO Giuseppe


Giuseppe CaprioKardinal. Tidligere president for Rådet for den apostoliske stols økonomiske anliggender (1981-1990).

Født: Giuseppe Caprio ble født søndag den 15. november 1914 i Lapio i erkebispedømmet Benevento i Italia. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Benevento, ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og ved Det pavelige kirkeakademiet i Roma - Vatikanets diplomatskole.

Prest: Han ble presteviet den 17. desember 1938 i Roma. Etter videre studier i Roma (1939-40) arbeidet han mellom 1940 og 1947 i Statssekretariatet i Vatikanet. Deretter var han sekretær for nuntiaturet i Kina (1947-51) før han ble utvist av kommunistregimet etter tre måneder i husarrest. Deretter ble han auditor i nuntiaturet i Belgia (1951-54) og visitor og regent for den apostoliske delegasjonen i Sør-Vietnam (1954-59). Han ble utnevnt til monsignore den 21. november 1955 og til inter-nuntius i Kina (Taiwan) den 20. mai 1959, en post han hadde til 1967.

Biskop: Han ble den 14. oktober 1961 utnevnt til titularerkebiskop av Apollonia av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble konsekrert den 14. desember 1961 i Benevento av kardinal Gregoire-Pierre Agagianian, prefekt for Misjonskongregasjonen (Propaganda Fide). Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65). Han ble den 22. august 1967 utnevnt til pro-nuntius i India og var leder for Vatikanets delegasjon til FNs andre konferanse om handel og utvikling i New Delhi i 1968.

Han ble den 19. april 1969 utnevnt til sekretær for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (APSA). Den 14. juni 1977 ble han utnevnt til substitutt (sostituto) i Statssekretariatet, og den 28. april 1979 ble han utnevnt til pro-president for APSA.

Kardinal: Han ble den 30. juni 1979 kreert til kardinaldiakon av Santa Maria Ausiliatrice in Via Tuscolana. Den 1. juli ble han utnevnt til president for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (APSA). Han ble utnevnt til president for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender den 30. januar 1981. Han deltok på den femte ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1980, den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983, den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985 og den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987.

Han ble proto-kardinaldiakon den 22. juni 1987 og stormester for Ridderordenen av Den hellige Grav i Jerusalem den 15. november 1988. Han var pavelig spesialutsending til fyrst Franz Josef II av Liechtensteins begravelse i november 1989 og til keiser Akihitos tronbestigelse i Tokyo i november 1990. Han gikk av som president for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender den 22. januar 1990. Han ble den 26. november 1990 "forfremmet" til kardinalprest og fikk kirken Santa Maria della Vittoria som titularkirke.

Kardinal Caprio døde 15. oktober 2005, 90 år gammel.

av Webmaster publisert 19.10.2005, sist endret 19.10.2005 - 01:54