CROCI Franco


Biskop, den romerske kurie - Født i Milano i Italia den 25. juni 1930. Utdannelse ved "Università Cattolica del S. Cuore" i Milano, og "Almo Collegio Capranica" i Roma. Presteviet i 1961, og fikk licensiat i teologi fra det pavelige universitet Gregoriana, og i kirkerett ved det pavelige Lateran-universitet. Viserektor og økonom ved Capranica fra 1965 til 1970, mens han underviste på flere læresteder i Roma. Tilknyttet Stattsekretariatet av erkebiskop Giovanni Benelli, først i kontoret for informasjon og dokumentasjon, og senere i administrasjonskontoret. Samtidig administrativ leder for det pavelige ekklesiastiske diplomati (dvs. Vatikanets diplomatskole). Utnevnt den 31. oktober 1998 til sekretær for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender, og utnevnt til titularbiskop den 3. desember 1999.

av Webmaster publisert 03.12.1999, sist endret 03.12.1999 - 16:01