JĘDRASZEWSKI Marek (1949- )

Erkebiskop av Kraków i Polen (2016- )

Født: Marek Jędraszewski ble født den 24. februar 1949 i Poznań. I 1967 tok han eksamen artium i Poznań. I årene 1967-1973 studerte han ved det erkebiskoppelige seminaret i Poznań og ved Det pavelige teologiske fakultet i Poznań.

Prest: Han ble presteviet den 24. mai 1973 for erkebispedømmet Poznań av erkebiskop Antoni Baraniak (1904-77) av Poznań (1957-77), 24 år gammel. Fra 1973 til 1975 arbeidet han som kapellan i sognet St Martin i Odolanów nær Ostrow Wielkopolski. I 1974 tok han en lisensiatgrad i teologi ved Det pavelige teologiske fakultet i Poznań.

Fra 1975 studerte han ved Fakultet for filosofi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han i 1977 tok en bachelorgrad i filosofi og i 1979 en doktorgrad. Hans bachelor-avhandling La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur ble tildelt en gullmedalje på universitetet Gregoriana, og doktorgradsavhandlingen Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Emmanuel Levinas ble tildelt en gullmedalje av pave Johannes Paul II. Han oppnådde habilitering i 1991 ved Fakultet for filosofi ved Det pavelige teologiske akademiet i Kraków basert på avhandlingen «Jean-Paul Sartre og Emmanuel Levinas – på jakt etter en ny humanisme. En analytisk og komparativ studie». I 2002 fikk han tittelen professor i teologi.

I 1996 ble han utnevnt til biskoppelig vikar for vitenskap og kultur i erkebispedømmet og ble leder for det akademiske instituttet i kurien i Poznań. Samme år ble han rådgiver for kommisjonen for troslæren i den polske bispekonferansen. I 1983 hadde han ansvaret for Poznań-delen av den polske pave Johannes Paul IIs pilegrimsreise til hjemlandet. I årene 1987-1996 var han medlem av redaksjonsrådet for «Katolsk guide» (Przewodnika Katolickiego), og fra 1990 var han sjefredaktør.

Fra 1980 til 1996 var han adjunkt og fra 1996 til 1998 dosent ved Det pavelige teologiske fakultet i Poznań. I 1998, etter etableringen av Det teologiske fakultet ved Adam Mickiewicz-universitetet, ble han utnevnt til professor. Fra 1980 til 1987 var han prefekt ved det erkebiskoppelige seminaret i Poznań. I 1996 ble han utnevnt til gjesteprofessor ved Det pavelige Lateranuniversitet i Roma. Fra 1998 til 2012 var han leder av Institutt for kristen filosofi ved teologisk fakultet ved Adam Mickiewicz-universitetet.

Biskop: Han ble den 17. mai 1997 utnevnt av pave Johannes Paul II til titularbiskop av Forum Popilii og hjelpebiskop i Poznań. Han ble bispeviet den 29. juni 1997 i den store katedralen i Poznań av Juliusz Paetz (f. 1935), erkebiskop av Poznań (1966-2002), assistert av erkebiskop Zenon Grocholewski (f. 1939), sekretær for Det høyeste tribunal for den apostoliske signatur (1982-98), kardinal fra 2001, og Marian Przykucki (1924-2009), erkebiskop av Szczecin-Kamień (1992-99). Som bispemotto valgte han Scire Christum (Znać Chrystusa) («Kjenn Kristus»). I erkebispedømmet fungerte han som generalvikar.

Mens han var hjelpebiskop i Poznań, var han medlem av Det faste råd i den polske bispekonferansen, kommisjonen for katolsk utdannelse, seksjon for filosofisk fakultet, komitéen for troslæren, medlem av rådet for ungdomspastoral og delegat for det akademiske departementet. Han tjenestegjorde også som representant i Rådet for bispekonferanser i Europas akademiske komité, samt medlem av programrådet i det katolske Informasjonsbyrået.

Han ble den 11. juli 2012 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til erkebiskop av Łódź. Hans inntog i katedralen i Łódź fant sted den 8. september 2012. Han mottok sitt pallium fra pave Frans den 29. juni 2013 i Peterskirken. I oktober 2012 ble han gjenvalgt til bispekonferansens faste råd, denne gang som en av de seks bispedømmebiskopene. I mars 2014 ble han valgt til nestformann i den polske bispekonferansen, og i oktober samme år ble han medlem av teamet for pavens besøk i Polen i 2016. Den 30. november 2013 utnevnte pave Frans ham til medlem av Kongregasjonen for katolsk utdannelse.

Den 8. desember 2016 utnevnte pave Frans ham til ny erkebiskop av Kraków etter kardinal Stanislaw Dziwisz (77), som gikk av etter oppnådd aldersgrense.

Kilder: pl.wikipedia.org, de.wikipedia.org, Kathpress 8.12.2016 Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. desember 2016

av Per Einar Odden publisert 08.12.2016, sist endret 29.06.2017 - 19:30