LUSTIGER Jean-Marie (1926-2007)


LUSTIGER Jean-MarieKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Paris (1981-2005).

Født: Jean-Marie Lustiger ble født som Aaron fredag den 17. september 1926 i Paris i Frankrike. Hans foreldre var polske jøder som hadde emigrert til Frankrike tidlig på 1900-tallet. Foreldrene ble deportert under den nazistiske okkupasjonen og moren døde i konsentrasjonsleiren Auschwitz i 1943. Sønnen berget livet fordi en katolsk familie i Orléans tok seg av ham. Han konverterte til katolisismen og ble døpt den 21. august 1940, nesten 14 år gammel. Han tok dåpsnavnet Jean-Marie (Johannes Maria). Dåpen skjedde i kapellet i biskopens residens - hvor han selv skulle komme til å flytte inn som biskop nesten førti år senere.

Han fikk sin utdannelse ved gymnaset Montaigne i Paris og deretter i Orléans. Deretter studerte han ved Sorbonne-universitetet i Paris, hvor han tok akademiske grader i humaniora og filosofi. Som ung universitetsstudent ble han svært aktiv i Unge kristne studenter i Paris, og det var på denne tiden han forsto at han hadde prestekall. Etter å ha arbeidet i et år som mekaniker i Decazenville i det sørvestre Frankrike begynte han på seminaret "des Carmes" ved Institut Catholique de Paris, hvor han tok lisensiatgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 17. april 1954. Fra 1954 til 1959 var han kapellan for menigheten ved universitetet i Paris, kapellan for studenter i litteratur og vitenskap ved La Sorbonne og kapellan for studenter ved "Grandes Ecoles" (E.N.S. de Saint-Cloud i Fontenay). Fra 1959 til 1969 var han direktør for "Centre Richelieu" og ansvarlig for kapellanene ved de nye universitetene i Paris-regionen. Han var også ofte reiseleder for pilegrimer og studentgrupper til Roma, Chartres og Det hellige Land.

I 1969 ble han utnevnt til sogneprest for sognet Sainte-Jeanne-de-Chantal i Paris. Der viet han sitt arbeide særlig til de unge og de eldre, og hans prekener tiltrakk mange og gjorde ham legendarisk blant kirkegjengere i hele Frankrike. Noen av hans prekener ble samlet og utgitt i bokform.

Biskop: Han ble den 10. november 1979 utnevnt til biskop av Orléans av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 8. desember 1979 av kardinal François Marty, erkebiskop av Paris, i nærvær av den apostoliske nuntius, Msgr Angelo Felici, og 17 biskoper. Han ble selv utnevnt til erkebiskop av Paris den 31. januar 1981 etter kardinal Marty. Han ble den 12. mars 1981 ordinarius for de troende av orientalsk ritus som bor i Frankrike uten egen ordinarius.

Kardinal: Han ble den 2. februar 1983 kreert til kardinalprest av Ss. Marcellino e Pietro av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kardinal- og bisperådet i Statssekretariatets annen seksjon. Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Bispekongregasjonen, Kongregasjonen for østkirkene, Kleruskongregasjonen, Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv og Det pavelige rådet for kulturen.

Han deltok på den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983, den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985, den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990, var medlem av generalsekretariatet (1990-94) og deltok på den første bispesynoden for Europa høsten 1991 som presidentdelegat.

Etter pavelig bulle ble han den 26. november 1994 overført til titularkirken San Luigi dei Francesi etter kardinal Martys død. Han ble medlem av Académie Française den 15. juni 1995. Han var pavens spesialutsending til avslutningsfeiringen av 100-årsjubileet for evangeliseringen av Burundi i Gitega i november 1998 og til feiringen av 300-årsjubileet for katedralen i Nice i Frankrike i mai 1999. Han deltok på den andre bispesynoden for Europa høsten 1999.

Kardinal Lustiger fylte 75 år den 17. september 2001 og leverte da inn sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten. Men paven valgte å beholde ham i embetet helt til 11. februar 2005, da han innvilget kardinalens avskjedssøknad og utnevnte erkebiskop André Vingt-Trois av Tours til hans etterfølger på erkebispestolen i Paris. Like etter døde paven, og kardinal Lustiger deltok i konklavet som i april 2005 valgte Benedikt XVI til ny pave. Han fylte 80 år den 17. september 2006 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg.

Sykdom og død: I oktober 2006 meddelte kardinalen at han var alvorlig syk med kreft, og fra 23. april 2007 ble han pleid på et hospits i Paris. Så sent som i januar var han en av koncelebrantene i rekviemmessen for abbé Pierre. Kardinal Lustiger døde søndag den 5. august 2007 på hospitset i Paris.

av Webmaster publisert 06.08.2007, sist endret 06.08.2007 - 11:09