SHIRAYANAGI Peter Seiichi (1928-2009)


SHIRAYANAGI Peter SeiichiKardinalprest. Tidligere erkebiskop av Tokyo (1970-2000).

Født: Peter Seiichi Shirayanagi ble født søndag den 17. juni 1928 i Hachioji i erkebispedømmet Tokyo i Japan. Krigen avbrøt hans utdannelse, men i 1945 tok han eksamen ved skolen Gyosei (Stella Maris) som seminarist i bispedømmet Tokyo. Han fortsatte studiene ved Sophia-universitetet i Tokyo, hvor han tok doktorgraden i filosofi 1951 og spesialisering i teologi i mars 1954.

Prest: Han ble presteviet den 21. desember 1954 i Kanda katolske katedral i Tokyo, 26 år gammel. Han utførte pastoralt arbeid i erkebispedømmet Tokyo (1954-57 og 1960-67). Mellom 1957 og 1960 studerte han videre ved Det pavelige universitetet Urbaniana i Roma, hvor han tok doktorgraden i kirkerett.

Biskop: Han ble den 15. mars 1966 utnevnt til titularbiskop av Atenia og hjelpebiskop av Tokyo av pave Paul VI (1963-78), 37 år gammel. Han ble konsekrert den 8. mai 1966 i Tokyo av Mario Cagna, titularerkebiskop av Eraclea di Europa og inter-nuntius i Japan. Den 15. november 1969 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Castro og koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Tokyo. Han overtok som metropolitterkebiskop av Tokyo den 21. februar 1970 da kardinal Doi døde i sitt embete. I juli 1970 ble han valgt til president for den japanske bispekonferansen. Han grunnla den første kommisjonen for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax) i 1970.

Han deltok på den andre ordinære bispesynoden høsten 1971. Han var president for den japanske bispekonferansen (1983-92). Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985. Han har vært aktiv i bestrebelsene for å lege sårene etter krigen, og han grunnla en gruppe av prester, søstre og legfolk som i 1989 overfor kinesiske katolikker uttrykte den dypeste beklagelse for de forbrytelser som ble begått av den keiserlige japanske hær. I tillegg fremmet han en aksjon med millioner av underskrifter for atomnedrustning i Stillehavsregionen.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Santa Emerenziana a Tor Fiorenza av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Det pavelige rådet for familien, Det pavelige rådet for interreligiøs dialog og Den pavelige kommisjonen for bevaringen av Kirkens kulturarv. Han gikk av som erkebiskop av Tokyo av helsemessige årsaker den 10. mai 2000, nesten 72 år gammel.

Død: Han døde onsdag den 30. desember 2009 i jesuittordenens pleiehjem i den japanske hovedstaden, 81 år gammel etter lengre tids hjerteproblemer.

av Webmaster publisert 31.12.2009, sist endret 31.12.2009 - 14:12