Dokumenter under pave Johannes XXIII (1958-1963)

Se også en oversikt over helligkåringer og saligkåringer.

Ad Petri Cathedram
(29. juni 1959, encyklika om sannhet, enhet og fred)
Sacerdotii Nostri Primordia
(1. august 1959, encyklika om den hellige Johannes Vianney)
Grata recordatio
(26. september 1959, encyklika om rosenkransen: bønn for Kirken, misjonene, og internasjonale og sosiale problemer)
Princeps Pastorum
(28. november 1959, encyklika om misjonene, innfødt presteskap og legfolkets delaktighet)
Mater et Magistra
(15. mai 1961, encyklika om kristendom og sosial utvikling)
Æterna Dei Sapientia
(11. november 1961, encyklika til 1500-årsminnet av den hellige pave Leo Is død: Petri Stol som senter for kristen enhet)
Pænitentiam agere
(1. juni 1962, encyklika om behovet for indre og ytre bot)
no.gifPacem in Terris
(11. april 1963, encyklika om å fremme universell fred i sannhet, barmhjertighet og frihet)
av Webmaster publisert 06.09.2002, sist endret 08.04.2011 - 14:27