Dekret fra Den hellige kongregasjonen for troens utbredelse


Opprettelse av Nordpolens apostoliske prefektur (kalt «Nordpolmisjonen») 1

Omsorgen for utbredelse av den katolske tro blant folkene som oppholder seg i nærheten av Nordpolen, førte for Det hl. råd for kristennavnets utbredelse til at man kom til at det vil gagne at det blir opprettet et apostolisk prefektur hos disse. Deres eminen­ser de ærede fedre i det samme hl. råd kom enstemmig frem til og fastsatte - etter at hans eminense den ærede kardinal­prefekt under generalmøte holdt 3. desember 1855 hadde fremlagt saken - at ovenforomtalte prefektur, som fra nå av blir å benevne med Nordpolen, skal etableres. Den hl. kongregasjon ville at det nye prefektur skulle omfatte øyen Island (på latin: Thule) samt Færøyene og Norsk og Svensk Lappland ovenfor polarsirkelen som den har på den ene side, og Grønland, New Cumberland og det aller nordligste av Amerika, nemlig fra Hudson-distriktet (C. Chidley) t.o.m. de områder som inkluderer den magnetiske pol som den har på den andre side.

Da dette i saklig henseende var instruert som ovenfor, befalte deres eminenser de ærede fedre at foreliggende dekret skulle utgis.

Gitt i Roma, ved hovedkvarteret til den nevnte Hl. kongr. for troens utbredelse, 8. desember 1855.

Loco sigilli

G.F. kard. Fransoni (sign.)
Pref.


1
Latinsk originaltekst: Excerpta e Registro generali - Prefecturæ Apostoliciæ Poli articii - Tromsø d. 26 augusti, 1868 (håndskrevet blått hefte på 8 sider, i «Mappe: - Nordpol-Misjonen - I: Mgr. Djunkowski (1855-1861)», i OKBs arkiv), N. 1: Decretum - Sanctæ Congregationis De Propaganda fide.
av Webmaster publisert 08.12.2005, sist endret 08.12.2005 - 20:59