Pinsevennenes "Betel" i Mosjøen blir til katolsk Helligåndskirke

Mosjøen får nå sin katolske kirke. Fra før av fantes det ingen katolsk kirke mellom Mo i Rana i nord og Stiklestad i sør. Bakgrunnen for den nye kirken er nokså spesiell.

Siden mellomkrigstiden har det vært en pinsemenighet i Vefsn, oppkalt etter byen "Betel" (=Guds hus) som er kjent fra Det gamle testamente (1 Mos 28,17.19). Midt i Mosjøen sentrum (Jonas Lies gt. 7) har menigheten i manns minne hatt sitt gudshus. Med årene hadde den vokst seg så stor at det ble nødvendig å bygge nytt forsamlingslokale. Etter mye om og men endte det med at man bygde et helt nytt kirkehus i utkanten av sentrum. Dermed måtte det gamle "Betel" selges.

Også Den katolske kirke har lenge hatt en liten menighet i Vefsn (vi ser da bort fra middelalderens katolske St. Mikael). Formelt har menigheten vært (og vil fortsatt være) en del av Bodø-soknet (St. Eysteins menighet). 16. juli 1957 ble for første gang et barn fra Mosjøen døpt katolsk i den midlertidige forsamingslokale på Mo i Rana. Fra 1973 til sin død i 1976 reiste pater Rusche hver annen uke fra Mo til Mosjøen for å holde gudstjeneste for stedets 10-12 katolikker. Ikke minst grunnet filippinsk innvandring har menigheten i Vefsn vokst til å omfatte et 50-talls personer. (På statistikken over landets 72 kommuner med mer enn 50 katolikker er det i Nordland kun Bodø og Vefsn som er kommet med.) De senere år har ca 30 personer samlet seg månedlig til messe i forskjllige lånte eller leide lokaler i Mosjøen. I tillegg er det blitt gitt regelmessig religionsundervisning.

Salget av det gamle "Betel" ble for Den katolske kirke en gylden mulighet til å skaffe seg mer permanente lokaliteter i Mosjøen. Selv om Pinsebevegelsen og Den katolske kirke nok oppleves som svært forskjellige kirkesamfunn, har de ihvertfall felles troen på Den Hellige Ånd som grunnlag for alt kristenliv og -virke. Derfor vil det være naturlig å kalle den nye katolske kirke i Mosjøen foer "Den hl. Ånds kirke". Bl.a. i Danmark, men også i Roma, finnes det Helligåndskirker.

Overtakelse skjer 2. september, og i løpet av en måneds tid er det gamle "Guds hus" forhåpentligvis klar for en nyinnvielse og den første katolske messe. (Pastor Torbjørn Olsen, Bodø)

av Webmaster publisert 04.08.1997, sist endret 04.08.1997 - 21:45