Økende intoleranse mot religiøse minoriteter

Islamabad - KI (KAP) - Flere menneskerettighetsgrupper i Pakistan beklager den økende intoleransen overfor religiøse minoriteter i landet. Spesielt har blasfemiparagrafene i pakistansk lovgivning i økende grad blitt brukt mot annerledes tenkende, erklærte Rådet i Menneskerettighetskommisjonen i Pakistan ved et møte i Karachi. Det asiatiske katolske nyhetsbyrået UCA-News melder at antallet blasfemianklager mot kristne og tilhengere av ahmadiya, en sidegren til islam, har økt de siste månedene.

I følge blasfemilovene blir selv en utilsiktet ytring som anses som en krenkelse av profeten Muhammed, betraktet som en forbrytelse og kan føre til dødsstraff.

Også hinduer lider under religiøs intoleranse, het det på konferansen. Rådsmedlemmer erklærte at hinduer ble anklaget for illojal opptreden under kampene i mai og juli i den indiske delen av Kashmir. Denne konflikten førte India og Pakistan til randen av åpen krig.

Menneskerettighetsforkjemperne ga også uttrykk for sin bekymring over voksende vold mellom flertallet av sunnimuslimer og mindretallet av shiamuslimer. For kort tid siden ble 20 mennesker drept under voldsomme sammenstøt mellom de to gruppene. I begynnelsen av oktober ble ni troende drept i en shiamuslimsk moske i Karachi. På konferansen ble også undervisningen på noen moskeskoler kritisert, hvor de unge blir oppfordret til «hellig krig». De islamistene som opplært på denne måten, operer deretter ikke bare i Pakistan, men også i utlandet, heter det.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 14.10.1999, sist endret 14.10.1999 - 08:53