Mor Teresas saligkåringsprosess går fremover

Vatikanet - KI (Zenit) - Saligkåringsprosessen for Mor Teresa, som døde høsten 1997, går raskt fremover. Den ble åpnet etter at paven ga dispensasjon fra regelen om at det må gå minst fem år fra en person dør og til det kan startes en saligkåringsprosess. For tiden studerer en ekspertkommisjon fire angivelige mirakler som tilskrives Mor Teresas forbønn. Samtidig hører sakens visepostulator vitnemålene til mer enn 100 personer som kjente Mor Teresa, og som bidrar til rekonstruksjonen av hennes liv.

«De ti passene vi har funnet som tilhørte Mor Teresa, tjener som en verdifull guide under de siste skrittene mot hennes saligkåringsprosess», forklarer p. Biran Qolodiejhug. De landene grunnleggeren av ordenen Nestekjærlighetens misjonærer besøkte oftest etter India, var USA og Italia.

Når det gjelder miraklene, forklarer p. Qolodiejhug at bispedømmekomiteen som ble nedsatt av biskopen av Calcutta, mottar rapporter om mirakler fra hele verden. Spesiell oppmerksomhet vies fire saker, som i første instans synes spesielt overbevisende, og som vil bli gjenstand for undersøkelse av medisinske og vitenskapelige kommisjoner.

Zenit 9. november 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.11.1999, sist endret 18.11.1999 - 11:46