Paven flytter koadjutoren av Chiapas til Nord-Mexico

Vatikanet - KI (KAP) - Biskop Raul Vera Lopez er av pave Johannes Paul II utnevnt til biskop av bispedømmet Saltillo i Nord-Mexico. I 1995 utnevnte paven dominikaneren Vera til koadjutor for biskop Samuel Ruiz Garcia i San Cristobal de las Casas i opprørsprovinsen Chiapas. Den gangen ble det ventet at Vera skulle bli biskop etter Ruiz, som har blitt verdensberømt som forsvarer av de meksikanske indianerne.

For å imøtegå spekulasjoner om politiske motiver for den overraskende utnevnelsen av biskop Vera til Saltillo, offentliggjorde Vatikanet samtidig som utnevnelsen et kommunike. Der blir det understreket at paven mener at Vera er en geistlig som er spesielt godt egnet til å lede det viktige bispedømmet Saltillo på grunn av sin apostoliske iver og sin tilgjengelighet.

Flyttingen av biskop Vera "vil på ingen måte forringe Kirkens innsats for freden og for det åndelige og materielle fremskritt for alle mennesker i Chiapas", heter det videre i kommunikeet. Den hellige Stol gjentar sin appell om dialog og rettsstatlige forhold, og minner om pavens ord ved hans besøk i Mexico i januar 1999 da han understreket alle meksikaneres rett til selvrealisering.

Kommunikeet inneholder ingen informasjoner om den fremtidige ledelse av bispedømmet San Cristobal de las Casas. Biskop Ruiz leder fortsatt bispedømmet, men for få uker siden fylte han 75 år og søkte da i henhold til kirkeretten paven om å få tre tilbake. Det er pave Johannes Paul II selv som avgjør om søknaden innvilges eller om biskop Ruiz blir bedt om å fortsette.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 10.01.2000, sist endret 10.01.2000 - 11:40