Regimet ødelegger kirker

Roma/Brussel - KI (KAP) - Den kinesiske regjeringen skjerper nå åpenbart sin holdning overfor den katolske undergrunnskirken ytterligere. Det vatikanske misjonsnyhetsbyrået Fides melder at regimet nå brenner eller sprenger undergrunnskirkens kirkebygninger. Barn fra familier som tilhører undergrunnskirken, blir utelukket fra undervisningen på skolene. I følge Fides kommer denne harde fremgangsmåten mot undergrunnskirken som et resultat av et hemmelig regjeringsvedtak fra august i fjor. Formålet er å tvinge de kristne til å gå inn i den statlig kontrollerte kirken, heter det. I de siste månedene har det allerede blitt kjent at myndighetene har arrestert en rekke prester og biskoper i undergrunnskirken. Skjebnen til minst seks biskoper er ukjent, melder Fides. FNs høykommissær for menneskerettighetene, Mary Robinson, kritiserte tirsdag innskrenkingen av menings- og religionsfriheten i Kina. Religiøse grupper blir sterkt kontrollert, sa Robinson til Utenrikskomiteen i Europaparlamentet. Kina har forpliktet seg til å forbedre menneskerettighetenes stilling, men åpenbart nøles det med å gjennomføre dette. Meldinger fra menneskerettighetsorganisasjoner tyder tvert i mot på en forverring i menneskerettighetssituasjonen i de siste tolv månedene.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)