Kirken bekrefter ønsket om pavebesøk

Hanoi/Wien - KI (KAP) - Den katolske kirke i Vietnam har understreket sitt ønske om et besøk av paven. Dette melder den internasjonale hjelpeorganisasjonen Kirke i nød med henvisning til «godt informerte» kilder. Et besøk nå er imidlertid usannsynlig, ettersom Hanoi ikke har diplomatiske forbindelser med Vatikanet. Generelt har forholdet mellom Kirke og stat forbedret seg i de siste årene, selv om staten i viktige religiøse spørsmål beholder overoppsynet. Men til tross for økende religiøs frihet er katolikker i likhet med tidligere fortsatt arrestert. Også buddhister sitter i fengsel. Deltakelsen på messer og andre religiøse feiringer er i følge Kirke i nød stort sett mulig. Men etniske minoriteter står under statlig press. Det legges som før hindringer i veien for utdannelse av prester og for etterveksten i ordenene. Bispedømmene kan i løpet av en tidsramme på to år hver bare sende rundt ti kandidater til et av de seks statlig godkjente seminarene. Tallet på kandidater ligger imidlertid vesentlig høyere. Myndighetene har det siste ordet når det gjelder hvilke kandidater som får begynne på seminarene. Også når det gjelder utnevnelse av biskoper blander staten seg inn. Den pågående liberaliseringen har i tillegg til økningen av den personlige friheten også ulemper. I byene kan man merke at menneskene i økende grad orienterer seg mot materielle verdier. Den nye trenden blir ofte bestemt av tidligere kommunister. Kirken forsøker å utvide sin sjelesorgradius med små skritt. Når den statlige godkjennelsen kommer, skal det opprettes en kirkelig yrkesskole i Hanoi. De troende deltar til tross for sin fattigdom hyppig med stor personlig innsats til oppbyggingen av kirkelige institusjoner. Rundt 10% av de 78 millioner vietnameserne er katolikker - muligens er tallet enda høyere.

Kathpress 2. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 06.04.2000, sist endret 06.04.2000 - 15:05