Forbudet mot prosesjoner i Den stille uke opphevet

Havanna - KI (KAP/CWN/Zenit) - De kubanske katolikkene kan også i år igjen avholde prosesjoner i Den stille uke. Det tidligere innførte forbudet ble tirsdag igjen opphevet, melder representanter for erkebispedømmet Havanna. Bispekonferansen meldte mandag at prosesjonene var blitt forbudt av de stedlige myndighetene etter et vedtak i regjeringen. Prosesjonene var tillatt i 1998 og 1999 etter pavebesøket.

Ifølge velinformerte kilder hersker det for tiden igjen en restriktiv religionspolitikk på Cuba. Dette viser seg på lokalt nivå mest gjennom mindre sjikaner. For eksempel blir obligatoriske arrangementer fra staten eller lokale myndigheter lagt til messetidene eller tillatelser til kirkebygging hales ut. Samtidig er det i de siste månedene igjen blitt en mer ideologisk innretting av undervisningen på kubanske skoler.

Det vatikanske misjonsnyhetsbyrået Fides rettet for kort tid siden skarp kritikk mot det kubanske regimet i sammenheng med skjebnen til den kubanske flyktninggutten Elian Gonzales, og talte i den forbindelse om en ny kampanje mot Den katolske kirke og menneskerettighetsaktivister. Regimet utnytter Elian-saken til en internasjonal iscenesettelse og kommer med «grenseløse anklager mot Kirken» i mediene, heter det. Kampanjen er tegn på «en kamp som skal frata Kirken spillerom og prestisje» som den vant gjennom pavebesøket, ifølge Fides. Siden midten av 90-tallet har det vært en skrittvis åpning overfor Kirken fra det kubanske regimet. Høydepunktet i denne utviklingen var pavebesøket i januar 1998. Denne politikken er igjen delvis reversert i forbindelse med regimets øvrige vekslinger mellom faser av åpenhet og lukkethet, heter det videre fra informerte kilder.

Kathpress, Catholic World News og Zenit 12. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.04.2000, sist endret 18.04.2000 - 10:01