Caritas ansvarlig for nasjonalt tuberkulose-program

I midten av september ble Caritas Øst-Timor offisielt utnevnte av FN (UNTAET) som ansvarlig organisasjon for det nasjonale tuberkulose-programmet i Øst-Timor, og en samarbeidsavtale mellom FN, WHO, Caritas Øst-Timor, Caritas Norge og australske myndigheter ble undertegnet.

Caritas Norges generalsekretær Bernt Gulbrandsen uttaler at det er en stor anerkjennelse at Caritas Øst-Timor har fått ansvaret for det nasjonale tuberkulose-programmet:

I Øst-Timor er det få ting som er på plass, landet mangler mange av de strukturer som et land behøver. Derfor er det en unik situasjon at en lokal organisasjon er i stand til å drive et slikt program og har fått dette i oppdrag fra FN.

Hvorfor var det Caritas Øst-Timor som fikk dette oppdraget?

Caritas Øst-Timor har drevet et omfattende tuberkulose-program i Øst-Timor siden 1997. Dette betyr at organisasjonen sitter inne med den kompetanse og struktur som trengs for å drive et slikt program. Det at tuberkulose-programmet allerede hadde startet opp igjen i februar i år, kun noen måneder etter krigshandlingene som fant sted i september i fjor og tilbakevendingen av flyktninger som startet i november i fjor. Det sier noe om viljen og styrken hos Caritas Øst-Timor til å være med i oppbyggingen av deres nye land.

Hva er Caritas Norge sin rolle?

Caritas Norges rolle er å bistå programmet faglig med en norsk tuberkulose-rådgiver, å bistå Caritas Øst-Timor med kompetanseutvikling og å finansiere programmet. Programmet har et budsjett på 5 millioner kroner årlig. Disse pengene kommer fra Utenriksdepartementet og fra katolikker i Norge. Asker og Bærum menighet støtter blant annet en av klinikkene i programmet som ble ødelagt av militsen, med møbler og utstyr. Tuberkulose-programmet har per november om lag 2000 pasienter til behandling. Tuberkulose er sammen med malaria den mest alvorlige og utbredte sykdommen i Øst-Timor.

Hvor lenge har Caritas Norge arbeidet i Øst-Timor?

I 1995 kom biskop Belo på besøk til Norge og ba Caritas Norge om støtte til kirkens helsearbeid. Caritas Norge har arbeidet i Øst-Timor siden 1996, og med tuberkulose- programmet siden 1997. I dag drives det i tillegg et stipendprogram for studenter på universitetsnivå og Caritas Norge har en stedlig representant i Øst-Timor

Caritas Norge/Katolsk Informasjonstjeneste
17. november 2000