Caritas stor innen flyktningarbeid

Ifølge Flyktningerådets årlige oversikt "Norges bidrag til mennesker på flukt" var Caritas Norge i 1999 den fjerde største organisasjonen når det gjaldt prosjekter for flyktninger og internt fordrevne. Caritas Norge hadde i 1999 prosjekter på dette området for til sammen 30 millioner kroner. Bare Flyktningerådet, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp hadde større aktivitet enn Caritas.

Cartiasinfo 6/00
27. november 2000

av Webmaster publisert 27.11.2000, sist endret 27.11.2000 - 11:13