Ny biskop til Helsinki

Biskop Józef Wróbel

Den 30. november 2000 ble P. Jozef Wrobel, S.C.J. (48) utnevnt til biskop av Helsinki. Han er født i Bestwina i Polen, og tilhører Jesu hellige hjertes kongregasjon (Dehonianerne), der han trådte inn i 1973. Han avla evige løfter i 1978 og ble presteviet i 1980. Etter prestevielsen studerte han moralteologi i fem år ved Alfonsianum i Roma. Disse studiene endte i en doktorgrad i moralteologi.

Etter at han vendte tilbake til Polen i 1985 var han en periode i prestetjeneste i erkebispedømmet Krakow. Han har tjenestegjort som provinsialsekretær og provinsialråd for sin kongregasjon og var fra 1990-1993 rektor på kongregasjonens presteseminar i Krakow. I 1993 ble han lærer i moralteologi ved Universitetet i Lublin, der han fra 1999 har hatt et læresete i "livets teologi".

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. november 2000

av Webmaster publisert 30.11.2000, sist endret 30.11.2000 - 13:03