Sognepresten i Ålesund har tatt lisensiatgraden i teologi

Ålesund (KI) - Den katolske sognepresten i Ålesund, p. Johannes Vu Manh Hùng (44), forsvarte onsdag den 14. februar 2001 sin lisensiatavhandling i teologi ved det pavelige Lateranuniversitetet i Roma. Han har skrevet en avhandling om kristologi: "La redenzione humana secondo l'encyclica "Redemptor Hominis"" ("menneskets forløsning ifølge encyklikaen "Menneskenes Frelser").

P. Vu ble født den 1.november 1956 i Quang Ngai i bispedømmet Nha Trang i Vietnam. Etter å ha kommet til Norge som flyktning, studerte han teologi i Roma. Han ble presteviet den 23. mars 1991 i Trondheim av biskop Gerhard Schwenzer ss.cc. Han har vært kapellan i St. Olav menighet i Trondheim og sogneprest i St. Torfinn menighet i Levanger. Fra høsten 1998 til høsten 2000 hadde han sabbatsår for videre studier i Roma. Han ble utnevnt til sogneprest i Vår Frue menighet i Ålesund fra 1. august 2000.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. februar 2001

av Webmaster publisert 19.02.2001, sist endret 19.02.2001 - 17:40