Vietnamesisk kapell approbert i Oslo

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo har den 7. mars 2001 approbert et kapell tilknyttet det vietnamesiske pastoralsenter i Oslo. Pastoralsenteret er ramme for en hel rekke aktiviteter for den vietnamesiske gruppen og rommer også et kapell, som etter en årrekke nå har en "offisiell" eksistens og har fått navnet "De vietnamesiske martyrers kapell". Rektor (dvs. ansvarlig) for kapellet er pastor Francis Xavier Huynh tan Hai, leder for vietnamesisk pastoralsenter.

Senteret og kapellet har adresse Fredensborgveien 24, 0177 Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. april 2001

av Webmaster publisert 30.04.2001, sist endret 30.04.2001 - 10:49