Nguyen Van Thanh diakonvies i Trondheim 23. juni

Den 23. juni 2001, vies Nguyen Van Thanh til diakon i St. Olav kirke i Trondheim av biskop-prelat Georg Müller ss.cc av Trondheim.

Nguyen Van Thanh er født den 20. april 1972 i Kinh A Cai San i Vietnam. I 1989 kom han sammen med familien til Trondheim. Han gikk innføringsklassen i ett år og tok artium på Gerhard Schønings skole i 1994. I mange år har Thanh vært en ivrig ministrant i St. Olav menighet i Trondheim.

Høsten 1994 begynte han et forberedende kurs for presteutdanning i London, og fra 1996 studerte han filosofi og teologi ved Oscott College i Birmingham. I 1999 oppnådde han graden 'Bachelor of Arts' i teologi ved Universitetet i Birmingham.

Etter diakonvielsen fortsetter Thanh sin utdannelse i Birmingham frem til prestevielsen neste år.

www.katolsk.no gratulerer!

Søndagsbladet i St. Olav menighet i Trondheim/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. juni 2001

av Webmaster publisert 22.06.2001, sist endret 22.06.2001 - 13:34